מועדי דיווח 2019 מס הכנסה מע"מ ביטוח לאומי

חודש מועד דיווח ניכויים מעמ ומס הכנסה יום בשבוע מועד דיווח מעמ מפורט יום בשבוע ינואר 18/02/19 שני 25/02/19 שני פברואר 18/03/19 שני 25/03/19 שני מרץ 15/04/19 שני 01/05/19 רביעי אפריל 16/05/19 חמישי 23/05/19 חמישי מאי 17/06/19 שני 24/06/19 שני יוני 15/07/19 שני 23/07/19 שלישי יולי 21/08/19 רביעי 26/08/19 שני אוגוסט 16/09/19 שני 23/09/19 שני … להמשך קריאהמועדי דיווח 2019 מס הכנסה מע"מ ביטוח לאומי

דחיית אכיפת גביית מעמ בגין טיפים

​רשות המסים הודיעה כי נושא אופן גביית מע"מ החל על תשר שהתקבל על ידי מלצר במסעדה, מצוי עדיין בבחינה על ידי גורמי המקצוע, לאור הפסיקה החדשה שניתנה בנושא. בהתאם לכך לא יחול שינוי באופן האכיפה בשלושת החודשים הקרובים לגבי תקבולים מסוג זה.

הכנה לשנת 2019 ולסיום שנת 2018

6 בדצמבר 2018   שלום וברכה !   הנדון: הכנה לשנת 2019 ולסיום שנת 2018   בפתחה של שנת הכספים והמס 2019 ובסיומה של שנת 2018, נזכיר כי יש למסור הודעות, ו/או לבצע פעולות על מנת לזכות בהטבות ו/או לאפשר הכרה בהכנסות ו/או ניכוי הוצאות לשנת 2018 לפני לסיום שנת הכספים החל ביום שני ה- … להמשך קריאההכנה לשנת 2019 ולסיום שנת 2018

קרנות סיוע

קרן אוכלוסיית יעד מחזור מכירות שנתי מינימום (מיליון ₪) מחזור מכירות שנתי מקסימום (מיליון ₪) תנאים נוספים הלוואה מינימלית הלוואה מקסימלית (מיליון ₪) ריבית תקופה סך האשראי הזמין (מיליון ₪) תנאים הפעלת הקרן פרטים נוספים קרן הסיוע לעסקים קטנים עסקים קטנים            – 22 70 כמות עובדים מקס.            – 0.50 שוק חמש שנים (חצי … להמשך קריאהקרנות סיוע

תחילת שנת מס וסיומה פעולות תשלומים הודעות ועוד

2018 בפתח 2017 בפתח הכנה לשנת 2016  הכנה לשנת 2015 הכנה לשנת 2014 הכנה לשנת 2013 הכנה לשנת 2012  הכנה לשנת 2011  הכנה לשנת 2009 2008 בפתח

ע"מ 325223-06-15 שפיגולנט נגד פ"ש רחובות

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"מ 325223-06-15 שפיגולנט נגד פ"ש רחובות נפסק כי באחריות בעל חבות למס הכנסה לוודא תשלומו וכי טענה בדבר שינוי כתובת לא תעמוד לביטולה. הוגש ערעור לבית המשפט העליון על ידי באי כוחו.

דיווח ותשלום מס בגין רווחים משוק ההון שלא נוכה מהם מס במקור

נזכירכם כי יש לדווח מדי חצי שנה על רווחים משוק ההון 2018 שלא נוכה מהם מס במקור על מחצית השנה שעד יוני – עד סוף יולי 2018 על מחצית השנה שעד דצמבר- עד סוף ינואר 2019 כהוראת הפקודה: לא נוכה המס כאמור בפסקת משנה (1) והמוכר חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131, יוגש הדוח על רווח … להמשך קריאהדיווח ותשלום מס בגין רווחים משוק ההון שלא נוכה מהם מס במקור

הוצאות כיבודים כוללות פירות וירקות

הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(,התשל"ב-1972 תקנה 2(1 )לתקנות מס הכנסה )הוצאות מסוימות(, התשל"ב-1972( להלן "התקנה"(קובעת כי יותרו בניכוי %80 מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.התקנה מגדירה כיבוד קל כ"שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה;"בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה בנושא, לרבות פניות ממשרד הבריאות במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים. הריני להודיע … להמשך קריאההוצאות כיבודים כוללות פירות וירקות