שירות לשכיר.ה ולבעל.ת שליטה

 • הגשת דוחות שנתיים לשכירים החייבים בהגשת דוח .
  •  מסמכים נלווים להגשת דוח.
  • הגשת בקשה להחזר מס לשכירים.
  • הגשת הצהרת הון.
  • הגשת דוחות לשנים לגביהן מתבקשת פריסת שבח מקרקעין / פיצויי פרישה.
 •  תכנון / ייעוץ / חישוב מס אשר צפוי לחול בעסקה, לרבות בעסקת מקרקעין.
 •  ייעוץ / חישוב סכומים להפקדה בקופת גמל/ביטוח חיים ובקרן השתלמות על מנת לזכות במלוא ההטבות בשנת המס.
 • סיוע בהגדרת מבחני תושבות ו“מרכז חיים“.
 • ייעוץ מס בקשר לפרישה מעבודה היוון קצבאות ניצול מירבי של הטבות המס.
  • משרדנו מספק שירות לשכיר.ה ובעל.ת שליטה הפורש מעבודתו (לרבות פרישה מוקדמת) או מפוטר ומעונין להסדיר את זכויותיו מבחינה אופטימלית בדרך של קיבוע זכויות מול קופת הגמל / חברת הביטוח ומול מס הכנסה על מנת לאפשר תכנון מס למינימום מס לאורך חיי הנישום
  • תכנון מקדים של מהלכי פרישה ויכול לסייע לפורש למקסם את התשואה על הפיצויים, וכן תשלום מיסים מינימלי.
 • הגשת בקשה להקלה ולתיאום מס (פטור מניכוי מס במקור / בקשה לניכוי במקור בשיעור מופחת) מול משרד פקיד השומה,טופס 117
 • שכירים זכאים לבקש החזר מס המגיע להם כתוצאה מתשלום מס ביתר, בכל אחת משש השנים שחלפו, קרי, משנת 2017.
 • בדרך כלל החזר מס מגיע בגין אי עבודה מחלק מהשנה ואי ניצול הטבות המס המגיעות במסגרת תשלום השכר השוטף (הפקדה לקופת גמל/ ביטוח חיים, הטבות מס המגיעות בהתאם למקום המגורים ואי ניצול נקודות זיכוי נוספות המגיעות בהתאם לפקודה: חייל משוחרר, בן זוג שכלכלתו על בן הזוג העובד וכו‘).
 •  סימולטור מס לחישוב מס שנתי לשכירים / טופס 135 / טפסים נלווים לפניה לקבלת החזר מס מרשות המסים

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.