שינויים מוצעים בתכנית הכלכלית שנים 2023-2024

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו 2024) התשפ"ג 2023 להלן תמצית שינויים שהוצעו  בתכנית הכלכלית טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024 מופץ להערות הציבור עד ליום 22 בפברואר 2023 הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל: Hesderim23@mof.gov.il רפורמה בשוק … Read more

העליון דן ברכישה עצמית לא פרו ראטה

בית המשפט העליון דחה[1] את ערעור פקיד שומה עכו בעניין בית חוסן ואת ערעור סיידה נגד פקיד שומה באר שבע. הערעורים נסובים על תוצאות המס של רכישה עצמית דיספרופורציונית – "רכישה עצמית" של מניותיה מחלק מבעלי המניות (להלן: בעלי המניות המוכרים) באופן שאינו שווה לחלקם היחסי, כך גדל אחוז האחזקה של יתר בעלי המניות בחברה … Read more

המחוזי דחה ערעור על זכות לדיווח על בסיס מזומן

הנדון: המחוזי דחה ערעור על זכות לדיווח על בסיס מזומן בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו דחה[1] את ערעור מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ (המערערת) נגד פקיד שומה תל אביב 1 (המשיב) על זכות לדיווח על בסיס מזומן למעט ביטול קנס הגרעון. הסיבה היחידה להכנת דוח על בסיס מזומן היא על מנת לדחות … Read more

העליון פסק – ניתן להכיר מעמ תשומות מבנה חדר אוכל

בית המשפט העליון דחה[1] את ערעור מנהל מע"מ נתניה (להלן המערער) נגד אמדוקס ישראל בע"מ (להלן החברה או המשיבה) ואימץ את פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז לוד[2] שקיבל את ערעור החברה וקבע כי יש להחיל את תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 על תשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי לארוחה כך חומרי הגלם … Read more

החלטות כופר 2020

רשות המסים –  קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2020   לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי המלצת היחידה החוקרת נשקלים, בין השאר, סכום העבירה, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, מידת הזדון, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בחשוד, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג … Read more

העליון קבע נוסחה לפיצוי משהופרה חובת גילוי המוגברת ברכישת דירה על הנייר

4 בינואר 2023 שלום וברכה, הנדון: העליון קבע נוסחה לפיצוי משהופרה חובת גילוי המוגברת ברכישת דירה על הנייר בית המשפט העליון קיבל[1] את ערעורה של הגב' נטע מור (להלן המערערת) נגד אלעד ישראל מגורים בע"מ ואמת"ש השקעות בע"מ (להלן המשיבות או המוכרות) וקבע כי הן הפרו את חובת הגילוי המוגברת החלה עליהם בעת מכירת דירה … Read more

מועדי דיווח 2023

רשות המיסים פרסמה את מועדי הדיווח בשנת 2023   תקופת דיווח דוחות תקופתיים מע"מ ומקדמות מס-הכנסה ניכויים מס-הכנסה דוח תקופתי מפורט מע"מ הערות ינואר רביעי 15.2.23 חמישי 16.2.23 חמישי 23.2.23 חודשי פברואר רביעי 15.3.23 חמישי 16.3.23 חמישי 23.3.23 דו חודשי מרץ חמישי 27.4.23 חמישי 27.4.23 חמישי 27.4.23 לאחר חג פסח ויום העצמאות ה 75 חודשי … Read more

העליון פסק כי הסכם פשרה בין פלוני לבין רשות המסים יזכה לחסיון

בית המשפט העליון דחה[1] את ערעורם של דייר ודיירת בבניין שביקשו לקבל מידע על הסכם פשרה בין רשות המסים לבין דייר שמכר דירה בבניין באמצעות חברה בשליטתו, זאת מאחר שמחד גיסא מדובר בהסכם פשרה בהליך מס, שהעיון בו אף עלול לחשוף מידע פרטי ומידע מסחרי של המשיב. מאידך גיסא, לא קיים אינטרס כבד משקל של … Read more