תשלום דמי הבראה בשנת 2019

בהסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית נקבע כי כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובת הבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום עבודתו. התעריף ליום הבראה בשנת 2019: מגזר ציבורי ועובדי ניקיון – 432 ש"ח, מגזר פרטי – 378 ש"ח. נהוג לשלם את … להמשך קריאה תשלום דמי הבראה בשנת 2019

אי תחולת פטור ממס בשל הפרשי הצמדה במימוש מטבע וירטואלי

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד[1] קבע כי רווח ממכירת ביטקוין של מר קופל (המערער) בסך כ-8 מיליון שח בשנת 2013 חייב במס רווח הון וכן לא מצא צידוק להתערב בהחלטת פקיד השומה להטיל קנס גרעון[2]. נקבע כי עליית ערך הביטקוין אינה מהווה "הפרשי שער" משלא עלה בידי המערער לשכנע כי הביטקוין הוא … להמשך קריאה אי תחולת פטור ממס בשל הפרשי הצמדה במימוש מטבע וירטואלי

הגשת דוחות 2018 לרשות המסים בישראל

30 באפריל 2019 אדון/גברת נכבד/ה שלום וברכה! הנדון: הגשת דוחות לשנת המס 2018 לרשות המסים בישראל יובאו להלן מועדים להגשת דוחות לשנת המס 2018 לרשות המיסים בישראל. דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2018 – טופס 126 ו- 856 המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים (טופס 0856)  לשנת המס 2018 הינו … להמשך קריאה הגשת דוחות 2018 לרשות המסים בישראל

ביטול החלטה לסירוב הענקת שירות בנקאי לחברה העוסקת בכריית מטבעות דיגיטליים

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט המחוזי בתל אביב[1] קבע כי דין החלטתו של בנק איגוד לישראל (הנתבע) בדבר סגירת חשבון ישראמיינרס בע"מ (הנתבעת) העוסקת בכריית מטבעות דיגיטליים להתבטל הן הואיל ונדחתה טענתו של הבנק בדבר סבירות סירוב[2] המבוססת על משבר ביחסי אמון והן לאור קביעה לפיה פעילות התובעת ב"נתיב הכסף" אין בה בכדי להקים … להמשך קריאה ביטול החלטה לסירוב הענקת שירות בנקאי לחברה העוסקת בכריית מטבעות דיגיטליים

 מע"מ בשיעור אפס – הלכת שגב

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט העליון בהלכת שגב[1] פסק כי: פשיטא הוא, שאדם בגיר וצלול-דעת ששוכר את שירותיו של עורך דין מן השורה הראשונה ומשלם עבורם ממיטב כספו או מכספי משפחתו מפיק משירותים אלה תועלת אישית לא מבוטלת. השאלה "מהי בדיוק אותה תועלת?" איננה שאלה מעניינת לצרכיו של חוק מס ערך מוסף. חוק  מס … להמשך קריאה  מע"מ בשיעור אפס – הלכת שגב

בחירות לכנסת ה 21 – ניכוי מס הכנסה מיוחד ודמי ביטוח מופחתים

ביום שלישי ה- 9 באפריל 2019, ד' בניסן תשע"ט, יתקיימו הבחירות לכנסת ה 21 (להלן: בחירות לכנסת). בחוק[1] נקבע כי בתקופה של 30 ימים המסתיימת שלושה ימים לאחר הבחירות לכנסת (14/3/2019-12/4/2019), או, בתקופה 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מוקדמות למועמדי המפלגות, המשלם  (מפלגה, רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות, מועמד לבחירות … להמשך קריאה בחירות לכנסת ה 21 – ניכוי מס הכנסה מיוחד ודמי ביטוח מופחתים

הושק דיווח ממוכן ל 126 ו 856 מדוחות 2018

רשות המסים השיקה יישום חדש לדיווח ממוכן 126 ו 856 לשנת 2018. על מנת לאפשר לציבור המשתמשים במערכת, תקופת היערכות ללמידה ותפעול שוטף של היישום החדש, יופעלו במקביל, במהלך שנת 2019, שני היישומים להגשת הדוחות השנתיים בניכויים לשנת המס 2018, כך שהמשתמשים יוכלו לבחור את מסלול הגשת הדוח. החל משנת 2020, תתאפשר הגשת דוחות שנתיים … להמשך קריאה הושק דיווח ממוכן ל 126 ו 856 מדוחות 2018

הכנסה מתשר (טיפ) כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא לתשלומי חובה

הרינו להביא לידיעתכם כי בית הדין הארצי לעבודה בהלכת קיס[1] פסק כי: תשר הוא תשר הוא תשר והוא שכר הוא שכר הוא שכר, גם אם לא עבר בקופת המסעדה וגם אם לא נוהל לגביו כל רישום שהוא. סיווג התשר, הן לעניין דיני הביטוח הלאומי והן לעניין דיני העבודה, כהכנסת עבודה של עובדי שרשרת השירות מאת … להמשך קריאה הכנסה מתשר (טיפ) כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא לתשלומי חובה