שופטת בבית משפט השלום קבעה כי הוכחה אשמתו של עורך דין פלילי בהשמטת הכנסות ולא קיבלה טענת הסתמכות על יועץ המס המייצג

הנדון: שופטת בבית משפט השלום קבעה כי הוכחה אשמתו של עורך דין פלילי בהשמטת הכנסות ולא קיבלה טענת הסתמכות על יועץ המס המייצג

כבוד השופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ בבית המשפט השלום ברחובות (להלן- השופטת) קבעה[1] כי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, המאשימה, הוכיחה בראיות, מעבר לכל ספק סביר, את אשמתו של נאשם, עורך דין פלילי במקצועו בעבירות השמטת הכנסות מעבודתו כסניגור ציבורי וכעורך דין עצמאי, בעבירות של הכנה או קיום פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, בריבוי עבירות ושימוש במרמה, ערמה ותחבולה, עבירה לפי בסך כולל של כ-750 אלף ש"ח בשנים 2013-2018. השופטת לא נתנה אמון בהסברי הנאשם בפניה לא עלה בידי הנאשם לעורר ספק סביר במיוחס לו, השופטת מצאה כי בחקירותיו של הנאשם עלתה תמונה מורכבת לגבי התנהלותו של הנאשם וכן  לא מצאה, כי במחדלי החקירה שנטענו יש כדי לפגום בראיות המאשימה או שעומדת לנאשם טענת הגנה מן הצדק בגינה לא יורשע, ועל כן קבעה כי הוכחה אשמתו בעבירות המיוחסות לו.

לדבריה התנהלות הנאשם לאורך השנים מלמדת על הפרה שיטתית של חובתו בדיווחים שנועדו להסתיר את היקף הכנסותיו האמתי ולכן יש בכך שיטת פעולה המלמדת על מעשה מרמה, ערמה או תחבולה.

השופטת נתנה משקל לעובדת היותו של הנאשם עורך דין ולכך שהוא עוסק בתחום הפלילי ומשכך הסיקה כי הנאשם מודע לכך שהוא מדווח לרשויות המס פעם בחודשיים, וחרף זאת, הניח שאין פסול באי דיווח בשוטף וניתן לתקן זאת בדו"ח השנתי או בתשלום קנסות וכן הקל ראש עד כדי זלזל בחובתו לרשום חשבונית בגין כל תקבול ובזמן אמת.

פקיד שומה מסר, כי קיבל את התיק במסגרת תכנית עבודה כתיק מטה, שזה תיק שנפתח על בסיס דרישת הנציבות בשל פער בין הסכום ששולם לנאשם על ידי משרד המשפטים לבין דיווחיו לרשויות המס.

אין לנאשם כל אינטרס הסתמכות אין ציפייה כי יועץ מס  יבלוש אחריו ויגלה שזה לא דיווחם או דיווח באופן חלקי על הכנסותיו, כאשר מעורבותו מתחילה רק לאחר שהנאשם העביר לו את החשבוניות. הציפיה שיועץ המס  היה צריך לגלות מעשים אלה של הנאשם ולתקן אותם אין לה כל בסיס . היועץ לא היה מודע לאותם חומרים שהנאשם בחר שלא למסור, האחריות לדיווחים ותקינותם היא על הנאשם. הניסיון לתלות את האחריות ביועץ נדחה. בין היתר משעיקרו של תיק זה הוא באי רישום חשבונית בגין תקבולים שקיבל הנאשם, הרי שאין לכך כל קשר ליועץ המס, תפקידו לקבל מהנאשם את החשבוניות בדבר הכנסותיו ואת החשבוניות בדבר הוצאותיו ובהתאם לאלה להגיש דיווחים ולשלם מיסים. משהנאשם לא הוציא כלל חשבונית, הרי שאין ליועץ כל יכולת להתחקות אחר מעשיו של הנאשם ובוודאי שלא למנוע אותם. השופטת קבעה כי אף אחת מהפעולות שביצע הנאשם, ביחס למיוחס לו אינה נובעת מייעוץ שקיבל מהיועץ. נהפוך הוא, הנאשם לא מסר, כי רשם תקבולים בעיכוב של חודשים בשל עצת היועץ, או נמנע מרישומם בשל ייעוץ שכזה. הנאשם מסר שלא ידע שבגין השבת כספים ללקוח יש לרשום חשבונית זיכוי, אך מנגד כלל לא פנה ליועץ לברר כיצד לבטל חשבונית שניתנה, ככל שרצה לבטל חשבונית.

הנאשם לא טרח לבדוק את חשבון הבנק כדי לוודא שבגין כל סכום המתקבל בחשבונו הוצאה חשבונית . הנאשם ניהל את כספי עסקו מתוך החשבון המשותף עם רעייתו וטען שהיא אחראית על החשבון ובכך ביקש להסיר מעצמו את האחריות לכספים המתקבלים בו. הרושם של השופטת היה שהנאשם מבקש להטיל את האחריות על הסובבים אותו, אך לא על עצמו.

השופטת דחתה את טענת הנאשם כי התבקש באמצעות רו"ח לשלם למאן דהוא בפקיד שומה סך של   13,000ש"ח בתמורה לסיוע בתיק, כך שהתיק לא יועבר למסלול הפלילי. הנאשם קישר את הדברים לדברים שנאמרו לו בפגישה אצל פקיד השומה לתשלום השומה שנערכה לו, דברים אותם ראה כאיום.

כבוד השופטת לא הסכימה לכלול את סכום המע"מ מאחר והנאשם לא נחקר בגין עבירה על חוק מע"מ וכתב האישום לא כלל עבירות על חוק מע"מ.

[1] ת"פ 12189-12-20 פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה נ'  אוחנה מיום 2.8.2022.

בברכה,
אפרתי, רואי חשבון (עו"ד)
שחם 1 , פתח תקווה מגדלי ב.ס.ר קומה 17
פרחי אביב 6, תל אביב
טלפון: 03-6298019 077-4260800 077-4662839
פקס: 03-6299519 077-5558030
Web-site: www.efraty.com

E-mail: [email protected]

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.