חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), תשפ"ג-2023

חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), תשפ"ג-2023 נכנס לתוקף

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.