אישור הגשת תביעה ייצוגית על גביית ריבית ביתר נגד מימון ישיר

בית המשפט העליון קיבל ערעור ודחה ערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופט י' קינר) מיום 16.3.2022 בת"צ 8068-12-15, שדחה את בקשת המערערים לאישור הגשת תובענה ייצוגית ואישר את הבקשה לניהול תביעה ייצוגית של קבוצת לווים שנטלו הלוואה בעילות ובסעדים שפורטו. מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ (להלן: המשיבה או מימון ישיר) היא גוף … Read more