היבטי מס הכנסה הימורים הגרלות ופעילות נושאת פרסים

הנדון: היבטי מס הכנסה – הימורים הגרלות ופעילות נושאת פרסים מבוא מיום 1 בינואר 2003 הכנסותיהם של תושבי ישראל בכל מקום בעולם חייבות במס בישראל לעומת המצב עד אז בו תושב ישראל, לרוב, לא חויב במס על הכנסותיו אם אלו נתקבלו בחו"ל. מאותו יום נקבע כי השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות[1] או מפעילות נושאת פרסים … להמשך קריאההיבטי מס הכנסה הימורים הגרלות ופעילות נושאת פרסים

תחילת שנת מס וסיומה פעולות תשלומים הודעות ועוד

2018 בפתח 2017 בפתח הכנה לשנת 2016  הכנה לשנת 2015 הכנה לשנת 2014 הכנה לשנת 2013 הכנה לשנת 2012  הכנה לשנת 2011  הכנה לשנת 2009 2008 בפתח

חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017*

חוק מוסר תשלומים מסדיר ביצוע תשלומים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה. החוק קובע כי מועד התשלום לספקים הוא תוך 45 ימים מהמצאת חשבון על ידי הספק או נותן השירותים וניתן להתנות עליו. החוק חל, בין היתר, על רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, גוף שהוקם לפי דין, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב או … להמשך קריאהחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017*