תיקון נימוקי שומה נטל הראיה ונטל השכנוע בערעור מס הכנסה

תיקון נימוקי שומה, נטל הראיה ונטל השכנוע בערעור מס הכנסה

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט המחוזי בתל אביב[1] התיר לפקיד השומה לתקן הודעות המפרשות את נימוקי השומה בערעור לאור הגישה הליברלית בפסיקה לאפשר תיקון כתבי טענות על מנת להכריע בשאלה האמיתית שבמחלוקת בין הצדדים.

עם זאת אין התיקון מאושר באופן אוטומטי ועל בית המשפט לוודא במסגרת השיקולים את כללי ה"משחק ההוגן" בין הצדדים, הגינות דיונית, תום לב, שיהוי של הצד המבקש, ואת הפגיעה הפוטנציאלית בהגנתו של הצד השני.

לא התקבלה טענת המערערים כי יסודה של הבקשה ברצונו המניפולטיבי של המשיב להסיר מעליו את נטל הראיה וההוכחה במשפט ולהשיתם על כתפיהם. נטל הבאת הראיות בערעור, כמו גם נטל השכנוע מוטל על המערערים בהיותם ה"מוציא מחברו" ומשום שלהם הנתונים והידיעות אודות העברת חפצי האומנות והשימוש שנעשה בהם. לא נפסקו הוצאות בהליך.

בברכת ט"ו בשבט שמח,
אפרתי, רואי חשבון
טלפון: 03-6298019 077-4260800 077-4662839
פקס: 03-6299519 077-5558030
Web-site: www.efraty.com
E-mail: office@efraty.com

 

[1] כבוד השופטת ירדנה סרוסי, ע"מ 41276-01-19 גיורא גוטמן נגד פקיד שומה תל אביב 3, ע"מ 41327-01-19 חברת עו"ד גיורא גוטמן נגד פקיד שומה תל אביב 3 מיום 27 בינואר 2020.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.