שכר המינימום יעלה ל 5,300 ש"ח ב 1 בדצמבר 2017

בהתאם להחלטת הממשלה שאושרה בוועדת העבודה והרווחה יועלה שכר המינימום ל- 5,300 ש"ח בחודש

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.