שירות לשכיר

 • הגשת דוחות שנתיים לשכירים החייבים בהגשת דוח בהתאם לתקנות ולתקרות ההכנסה בפקודה.
 •  מסמכים נלווים להגשת דוח.
 •  ייעוץ / חישוב מס אשר צפוי לחול בעסקה, לרבות בעסקת מקרקעין.
 •  ייעוץ / חישוב סכומים להפקדה בקופת גמל/ביטוח חיים ובקרן השתלמות על מנת לזכות במלוא ההטבות בשנת המס.
 •  הגשת הצהרת הון.
 •  סיוע בהגדרת מבחני תושבות ו“מרכז חיים“.
 •  ייעוץ מס בקשר לפרישה מעבודה היוון קצבאות ניצול מירבי של הטבות המס.
 •  הגשת בקשה להקלה ולתיאום מס (פטור מניכוי מס במקור / בקשה לניכוי במקור בשיעור מופחת) מול משרד פקיד השומה,טופס 117
 •  הגשת בקשה להחזר מס לשכירים.
 •   שכירים זכאים לבקש החזר מס המגיע להם כתוצאה מתשלום מס ביתר, בכל אחת משש השנים שחלפו, קרי, משנת 2012.
 •   בדרך כלל החזר מס מגיע בגין אי עבודה מחלק מהשנה ואי ניצול הטבות המס המגיעות במסגרת תשלום השכר השוטף (הפקדה לקופת גמל/ ביטוח חיים, הטבות מס המגיעות בהתאם למקום המגורים ואי ניצול נקודות זיכוי נוספות המגיעות בהתאם לפקודה: חייל משוחרר, בן זוג שכלכלתו על בן הזוג העובד וכו‘).
 •  סימולטור מס לחישוב מס שנתי לשכירים / טופס 135 / טפסים נלווים לפניה לקבלת החזר מס מרשות המסים

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.