רשות המסים עדכנה ופרסמה מסלולים ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה

כחלק ממהלך רחב שנועד להגביר את השימוש בכלי של מתן החלטות מיסוי מקדמיות, רשות המסים פרסמה שני מסלולים ירוקים חדשים. האחד בנושא קרנות השקעה בנכסים פיננסיים, והשני בנושא הסדר מע"מ לקרנות השקעה בהון סיכון.

באשר לקרנות גידור המשקיעות בניירות ערך סחירים, פיקדונות, עסקאות עתידיות וקרנות נאמנות המשקיעות בנכסים אלו – פורסם לראשונה מסלול ירוק אשר קובע את הסדר מס ההכנסה החל על רווחי הקרן.

באשר לקרנות השקעה בהון סיכון, וקרנות השקעה פרטיות אשר ניתן להן אישור מכוח סעיף 16א'  על ידי מנהל רשות המסים, פורסם לראשונה מסלול ירוק אשר קובע את הסדר מס ערך מוסף החל על דמי הניהול המתקבלים בידי חברת הניהול.

החלטת מיסוי במסלול ירוק הינה החלטת מיסוי לכל דבר ועניין, אשר לאור החזרתיות הגבוהה בנתינתה מפורסמים מסלולים ירוקים על מנת לתת שירות מהיר ויעיל יותר. לעניין ההחלטות שפורסמו היום, מדובר בשני נושאים שבהם מוגשות לחטיבה המקצועית כ-150 בקשות להחלטות מיסוי בשנה כאשר המענה לכל בקשה ניתן בטווח זמן של חודשיים עד חצי שנה, ואילו במסגרת המסלול הירוק טווח הזמן לקבלת החלטת מיסוי יקוצר משמעותית לחודש ימים לכל היותר. רשות המסים מבהירה כי פונה אשר כבר קיימת לו פניה בנושאים אלה, והוא עומד בתנאי הזכאות למסלול ירוק, יכול לצרף על הבקשה הקיימת את המסלול הירוק ולקבלה תוך זמן קצר.

במסגרת פעילות רשות המסים להפחתת הנטל הביורוקרטי, גביית מס אמת ומתן שירות יעיל, מובילה בשנה האחרונה החטיבה המקצועית מהלכים אל מול ציבור המייצגים על מנת להרחיב את השימוש בכלי של מתן החלטות מיסוי מקדמיות במסלול ירוק, הן בהרחבת מסלולים קיימים והן בפרסום מסלולים חדשים, לאור הצרכים והתפתחות המשק, זאת על מנת להפחית חיכוך ולהגביר וודאות למשק.

בהתאם להודעה בשלבים הבאים של המהלך, צפויים להתפרסם בתקופה הקרובה מסלולים ירוקים חדשים בנושאים נוספים, בין היתר בתחום האופציות לעובדים וחוק עידוד השקעות הון.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.