מס הכנסה בשנת 2019

להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קביליםאלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,

(הסכומים בש"ח)

שנת 2019 נתונים לשנה בש"ח
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 75,720 75,720 7,572 7,572
14% 75,721 108,600 32,879 4,603 12,175
20% 108,601 174,360 65,759 13,152 25,327
31% 174,361 242,400 68,039 21,092 46,419
35% 242,401 504,360 261,959 91,686 138,105
47% 504,361 649,560 145,199 68,244 206,348
50% 641,881
נק' זיכוי 2,616
נתונים לחודש בש"ח בשנת 2019
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 6,310 6,310 631 631
14% 6,311 9,050 2,739 383 1,014
20% 9,051 14,530 5,479 1,260 2,275
31% 14,531 20,200 5,669 1,701 3,975
35% 20,201 42,030 21,829 7,640 11,615
47% 42,031 54,130 12,099 5,687 17,302
50% 54,131
נק' זיכוי 218

מס תחילי בשיעור (31%) לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,

שנת 2019 נתונים לשנה בש"ח
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
31% 0 242,400 242,400 75,144 75,144
35% 242,401 504,360 261,959 91,686 166,830
47% 504,361 641,880 137,519 64,634 231,464
50% 641,881
נק' זיכוי 2,616

הטבות מס לישובים 2019 – לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.