לקראת סיום 2021 ותחילת 2022

בפתחה של שנת 2022 ובסיומה של שנת 2021, נזכיר לבצע פעולות ולמסור הודעות הנדרשות לרוב לפני סיום השנה, החל ביום שישי, ה- 31 בדצמבר 2021.

בשנת 2021 נמצא חיסון לנגיף הקורונה[1] וחיים לצד המגיפה, ניכרת התאוששות כלכלית במרבית ענפי המשק והתקבל תקציב למדינת ישראל.

במחצית הראשונה של שנת 2022 קיים חשש מסטגפלציה[2] עלייה באבטלה, עליית מחירים, האטת הצמיחה הכלכלית לאור עודף ביקושים הנובע ממספר סיבות: זעזוע היצע, שיבושים בשרשרת האספקה, מציאות חדשה בשוק העבודה עם המעבר לטכנולוגיות מתקדמות, המעבר לעבודה מהבית הקטנת הצורך בשטחי משרדים, חשש להעלאת ריבית והיבטים נוספים. יעד עיקרי הוא לבסס אינפלציה חד ספרתית יציבה בישראל ולהקטין את הגרעון הממשלתי[3]. במחצית השנייה צפויה צמיחה והתאוששות[4].

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.