פסקי דין מס הכנסה מעמ ביטוח לאומי עידוד השקעות הון ועוד

קופל פסק דין מחוזי

ישראמיינרס כריית ביטקוין

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"מ 325223-06-15 שפיגולנט נגד פ"ש רחובות נפסק כי באחריות בעל חבות למס הכנסה לוודא תשלומו וכי טענה בדבר שינוי כתובת לא תעמוד לביטולה.הוגש ערעור לבית המשפט העליון על ידי באי כוחו.

הכנסה מתשר (טיפ) כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא לתשלומי חובה – הלכת קיס

תושבות – צים

הימורים רפי אמית

כלי ניקה 8339-01-15

טיגר עמיקם

בג"צ 637/89 חוקה למדינת ישראל נ שר האוצר

עמותה הפועלת לכינון חוקה בישראל מבקשת ממס ההכנסה להכיר בה כ"מוסד ציבורי" הפוטר אותה מתשלום מס הכנסה ומקנה זיכויי מס לתורמים לה. העמותה מבקשת לקבל טובות הנאה שללא האפליה לא יכול האזרח לקבל, מוסיפה כי גופים בעלי פעילות דומה נהנים מפטור.

החלטת ביהמ"ש העליון : דחיית העתירה. השופט ברק-סמכות שלטונית חייבת לפעול מתוך שוויון, אחרת, פסולה. מאבחן שלוש סיטואציות:

  1. לפלוני אינטרס המוגן בחוק והרשות אינה מכירה בו – אפליה אסורה, השיקול באפליה זו אינו סביר, התוצאה- בית הדין יעניק את הזכות.
  2. לפלוני אין זכות מוגנת בדין ולרשות אין סמכות להעניק זכות זו אך עושה כן לאחרים – במקרה זה תבוטל החלטת הרשות ע"י בית המשפט שכן פעלה בחוסר סמכות, אין לשוב ולחזור על הפעולה כדי לצור שיוויון, אין תועלת ישירה לתובע אלא "תרופה שלילית" – ביטול הזכות ממנה נהנים אחרים. בהתנגשות בין עקרון השיוויון לבין עקרון שלטון החוק יד שלטון החוק על העליונה.
  3. פלוני תובע לזכות כשהחוק מקנה לרשות שיקול דעת בהענקתה – הרשות מתווה מדיניות וכללים במסגרתם מעניקה היא את הזכות, אם פלוני עומד בקריטריונים הרי שהרשות מחוייבת לתת לו זכות זו מתוך עקרון השיוויון.

בסיטואציה השלישית עושה ברק אבחנה ביו מצבי משנה כאשר הרשות מחליטה לבטל את הזכות שהעניקה:

ביטול מלא לכולם (גם לאלו שנהנו מן הזכות בעבר), במקרה זה אין לפלוני זכות טענה. הזכות נשללת מעתה ואילך אך מי שנהנה ממנה בעבר ממשיך לקבלה בשל עיקרון ההסתמכות – במקרה זה לא יתן בהימ"ש סעד לפלוני.

במקרה בו הזכות נשללה אך הרשות מחדשת את זכות זו רק לגורמים אשר נהנו ממנה בעבר, במקרה זה מתבטל עקרון ההסתמכות ושיקולי הרשות פסולים, לכן יעניק ביהמ”ש סעד.

חצור

משולם

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.