מיסוי ICO טיוטת חוזר מ”ה

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי, להתייחסויות הציבור, המסדירה ומפרטת את היבטי המיסוי בכל הנוגע לחברות אשר מגייסות כספים בדרך של ICO על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ’יין לגישתה.

שכר ממוצע ב 1 בינואר 2018

כפי שפירסם המוסד לביטוח לאומי שכר הממוצע המעודכן: לפי סעיף 1 בחוק: 9,802 ש”ח (החל ב- 01.01.2018) לפי סעיף 2 בחוק – קצבאות: 9,906 ש”ח (החל ב- 01.01.2018) לפי סעיף 2 בחוק – דמי ביטוח: 9,906 ש”ח (החל ב- 01.01.2018)

מס מחזור 10% על הכנסות שכירות בישראל

סעיף 122 לפקודה, שכותרתו “השכרת דירת מגורים”, קובע כי יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות בגין השכרת דירות למגורים בישראל, יהיה רשאי לשלם עליה שיעור מס מופחת של 10 אחוזים. זאת, בשונה משיעורי המס השולי הפרוגרסיביים הקבועים בסעיף 121 לפקודה. שיעור המס המקל בסעיף 122 לפקודה הינו בגדר “מס מחזור” המוטל על תקבולי … להמשך קריאהמס מחזור 10% על הכנסות שכירות בישראל

היערכות לתום שנת המס 2017

27 בדצמבר 2017   שלום וברכה !   הנדון: הכנה לשנת 2018 והערכות לסיום שנת 2017   בפתחה של שנת הכספים והמס 2018 ובסיומה של שנת 2017, נביא לפניכם פעולות הכנה למעבר בין שנות המס. בשנת 2017 יחול מס בשיעור 24% על ההכנסה החייבת ועל רווח הון בידי תאגיד. בשנת 2018 יופחת המס ל 23%. … להמשך קריאההיערכות לתום שנת המס 2017

מסמכים נדרשים להגשת דוח 2016

הנדון: הגשת דוחות לשנת המס 2016 – רשות המסים   יובאו להלן מועדים להגשת דוחות מס לשנת 2016.   דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2016 – טופס 126 ו- 856   המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים (טופס 0856)  לשנת המס 2016  הינו יום 31 במאי 2017. בהתאם להודעת … להמשך קריאהמסמכים נדרשים להגשת דוח 2016

דחיית דיווח לענין חוק מס ריבוי דירות

הוטל מס ריבוי נכסים כחלק מתיקונים בחוק[1]: בהתאם לחוק סכום המס שישולם לכל היותר הינו 18,000 ש”ח לכל דירה לשנה, ניתנה נוסחה לחישוב המס השנתי אשר יעמוד על 1% מהסכום הקובע, לפי נוסחה בתוספת. בהתבסס על ערך חברתי כלכלי וערך הפריפריאליות של אזור דירת המגורים לפי מדד הפריפריאליות.   מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, … להמשך קריאהדחיית דיווח לענין חוק מס ריבוי דירות

דחיית מועד דיווח לחודש מרץ 2017 ודחיית מועדי הגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2016

דחיית מועד דיווח לחודש מרץ 2017 לרגל חג הפסח נדחה מועד הגשת דיווח לגבי חודש מרץ 2017 ליום שישי 22 באפריל 2017. מועד הדיווח המפורט נדחה ליום שני, 24 באפריל 2017.   הגשת דוחות לשנת המס 2016 – רשות המסים יובאו להלן מועדים להגשת דוחות מס לשנת 2016.   דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2016 – … להמשך קריאהדחיית מועד דיווח לחודש מרץ 2017 ודחיית מועדי הגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2016

תיקוני חקיקה בשנת 2017

הרינו להביא לידיעתך תיקוני חקיקה שהתקבלו לאחרונה:   חוק ההתייעלות הכלכלית   להלן חלק מתיקונים בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו 2018), התשע”ז- 2016, (להלן- “החוק“)[1]:   פקודת מס הכנסה   הפחתת מס חברות   מס חברות יופחת בשנת 2017 ל- 24%, בשנת 2018 ואילך מס חברות בשיעור 23% … להמשך קריאהתיקוני חקיקה בשנת 2017