סיווג דמי שכירות כהכנסה מעסק

לאחרונה פסק בית המשפט העליון[1] כי הכנסות משכר דירה בסכום של כמיליון ש”ח בשנה, הינן הכנסות אקטיביות מעסק משכך אינן הכנסות פסיביות בבחינת תשואה על נכס אגב אורחא, ואינן זכאיות למס מופחת על מחזור ההכנסות ברוטו. בית המשפט העליון מיישם מבחני עזר ואמות מידה לסיווג ההכנסה באופן מצטבר במשקפיים אובייקטיביות, בשים לב לנסיבותיו של כל … להמשך קריאהסיווג דמי שכירות כהכנסה מעסק

מיסוי מטבעות דיגיטלים ו- I.C.O עמדת מ”ה

עמדת מס הכנסה מספר 2017/32 – מיסוי “מטבעות וירטואליים” הגדרת “נכס” בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה כוללת כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. “מטבע וירטואלי” (כדוגמת ביטקוין, אתריום וכיוצא באלו), הקרוי גם “אמצעי תשלום מבוזר”, הינו רכושו של האדם המחזיק בו, ומשכך הוא נכלל בהגדרת “נכס” בסעיף 88 לפקודה. בהתאם לכך, … להמשך קריאהמיסוי מטבעות דיגיטלים ו- I.C.O עמדת מ”ה

שכר ממוצע ב 1 בינואר 2018

כפי שפירסם המוסד לביטוח לאומי שכר הממוצע המעודכן: לפי סעיף 1 בחוק: 9,802 ש”ח (החל ב- 01.01.2018) לפי סעיף 2 בחוק – קצבאות: 9,906 ש”ח (החל ב- 01.01.2018) לפי סעיף 2 בחוק – דמי ביטוח: 9,906 ש”ח (החל ב- 01.01.2018)

מס מחזור 10% על הכנסות שכירות בישראל

סעיף 122 לפקודה, שכותרתו “השכרת דירת מגורים”, קובע כי יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות בגין השכרת דירות למגורים בישראל, יהיה רשאי לשלם עליה שיעור מס מופחת של 10 אחוזים. זאת, בשונה משיעורי המס השולי הפרוגרסיביים הקבועים בסעיף 121 לפקודה. שיעור המס המקל בסעיף 122 לפקודה הינו בגדר “מס מחזור” המוטל על תקבולי … להמשך קריאהמס מחזור 10% על הכנסות שכירות בישראל

היערכות לתום שנת המס 2017

27 בדצמבר 2017   שלום וברכה !   הנדון: הכנה לשנת 2018 והערכות לסיום שנת 2017   בפתחה של שנת הכספים והמס 2018 ובסיומה של שנת 2017, נביא לפניכם פעולות הכנה למעבר בין שנות המס. בשנת 2017 יחול מס בשיעור 24% על ההכנסה החייבת ועל רווח הון בידי תאגיד. בשנת 2018 יופחת המס ל 23%. … להמשך קריאההיערכות לתום שנת המס 2017

מסמכים נדרשים להגשת דוח 2016

הנדון: הגשת דוחות לשנת המס 2016 – רשות המסים   יובאו להלן מועדים להגשת דוחות מס לשנת 2016.   דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2016 – טופס 126 ו- 856   המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים (טופס 0856)  לשנת המס 2016  הינו יום 31 במאי 2017. בהתאם להודעת … להמשך קריאהמסמכים נדרשים להגשת דוח 2016

דחיית דיווח לענין חוק מס ריבוי דירות

הוטל מס ריבוי נכסים כחלק מתיקונים בחוק[1]: בהתאם לחוק סכום המס שישולם לכל היותר הינו 18,000 ש”ח לכל דירה לשנה, ניתנה נוסחה לחישוב המס השנתי אשר יעמוד על 1% מהסכום הקובע, לפי נוסחה בתוספת. בהתבסס על ערך חברתי כלכלי וערך הפריפריאליות של אזור דירת המגורים לפי מדד הפריפריאליות.   מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, … להמשך קריאהדחיית דיווח לענין חוק מס ריבוי דירות

דחיית מועד דיווח לחודש מרץ 2017 ודחיית מועדי הגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2016

דחיית מועד דיווח לחודש מרץ 2017 לרגל חג הפסח נדחה מועד הגשת דיווח לגבי חודש מרץ 2017 ליום שישי 22 באפריל 2017. מועד הדיווח המפורט נדחה ליום שני, 24 באפריל 2017.   הגשת דוחות לשנת המס 2016 – רשות המסים יובאו להלן מועדים להגשת דוחות מס לשנת 2016.   דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2016 – … להמשך קריאהדחיית מועד דיווח לחודש מרץ 2017 ודחיית מועדי הגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2016