התרת הוצאות בעד ארוחות לספורטאי חוץ

פורסמה הודעת מס הכנסה התרת הוצאות בעד ארוחות לספורטאי חוץ

תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח 1998- (להלן: "התקנות") קובעות כללים בדבר התרת ניכוי הוצאות שהייה (לינה וארוחות), של ספורטאי חוץ כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – .1961
בהתאם לתקנות, ספורטאי חוץ רשאים לנכות מהכנסתם הוצאות שהוצאו על ידם בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל בסכום שלא יעלה על הקבוע בתקנות (סכום המתעדכן מעת לעת). בפס"ד ע"א 4603/22 הפועל ניר רמת השרון נ' פקיד שומה כפר סבא (28.6.23), נדונה, בין היתר, פרשנותה של תקנה 1(2) לתקנות ביחס להוצאות בגין ארוחות. בית המשפט העליון קבע כי ההוצאה המותרת בעד ארוחות היא סכום שספורטאי החוץ הוציא בפועל עד לתקרה הקבועה בתקנות, ולא מדובר בסכום גלובלי ("ניכוי נורמטיבי") הניתן לעובד בניכוי בלא קשר להוצאה בפועל. בית המשפט העליון מציין בפסק הדין כי רשם לפניו את הודעת רשות המיסים שתפעל לגבש אמות מידה
ביחס למסמכים הנדרשים לצורך הוכחת היקף ההוצאות היומיות בגין ארוחות לספורטאי חוץ, מקום בו הם נושאים במימונן ולא הקבוצה

מרכז חייו של שחקן כדורגל מקצועני

חייו של שחקן כדורגל מקצועני מורכבים משלושת אלו: כדורגל, כדורגל, ועוד כדורגל. קריירה של שחקן כדורגל מקצועני מתנהלת במציאות של תחרות עזה, שמקורה בפופולריות העצומה של משחק הכדורגל והתמריצים הכספיים הגבוהים להם זוכים מצטייניו. בקבוצות של בוגרים שמשחקות בליגות בכירות בארץ ובעולם, קריירה זו נמשכת, ברגיל, כ-10 עד 15 שנים, כאשר היא דורשת מהשחקן לשכלל את יכולותיו ולשמור עליהן באמצעות משטר נוקשה של אימונים, וכן לשמור בקפידה על כושר גופני, על חוסן נפשי ועל תזונה נכונה. היותו של כדורגל משחק קבוצתי דורש מכל שחקן ושחקן להשתלב בקבוצתו במסגרת התפקיד שמוטל עליו – השתלבות שצריכה לבוא לידי ביטוי ולהוכיח את עצמה באימונים ובמשחקים, וכן בהשתתפות באירועים חברתיים וקהילתיים שונים שמקיימת הקבוצה.

דרישות אלה, לצד דרישותיה הייחודיות של כל קבוצה וקבוצה, מחייבות את השחקן לשהות במחיצת חבריו לקבוצה לא רק במהלך משחקיה אלא גם במסגרת אימונים – אלו שמתקיימים במתקניה הביתיים של הקבוצה ואלו שנערכים במחנות אימונים – וזאת, בזמני האימונים ובתקופת המשחקים כאחד. במילים אחרות: חייו של שחקן הכדורגל המקצועני הולכים אחר קבוצתו, ומרכז חייו היא קבוצתו. במקום בו נמצאת הקבוצה דרך קבע שם נמצא שחקן הכדורגל, ושם גם נמצא מרכז חייו במשך כל שנות פעילותו כשחקן מקצועני.

זאת ניתן ללמוד מעמדתם של דיני המס המקבילים של ארצות-הברית אשר קובעים, באופן עקבי וחד-משמעי, כי מרכז חייו של ספורטאי מקצועני בכל ספורט קבוצתי נמצא במקום שבו נמצאים משרדיה ומתקניה של קבוצתו.

"על-מנת לקבוע כי מרכז חייו של שחקן מקצועני נמצא בעיר בה שוכנת קבוצתו, די בכך שיוכח כי השחקן שהה כל תקופת האימונים והמשחקים בעיר בה שוכנת הקבוצה. העובדה שהשחקן ביקר ביישוב אחר כאשר לוח הזמנים אִפשר לו זאת, ואפילו עשה זאת לעתים תכופות – כאשר הוא נמנע מנסיעות אשר פוגעות בשגרת האימונים והמשחקים של קבוצתו – אין בה כדי לסתור את החזקה האמורה. "

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.