הושק דיווח ממוכן ל 126 ו 856 מדוחות 2018

רשות המסים השיקה יישום חדש לדיווח ממוכן 126 ו 856 לשנת 2018. על מנת לאפשר לציבור המשתמשים במערכת, תקופת היערכות ללמידה ותפעול שוטף של היישום החדש, יופעלו במקביל, במהלך שנת 2019, שני היישומים להגשת הדוחות השנתיים בניכויים לשנת המס 2018, כך שהמשתמשים יוכלו לבחור את מסלול הגשת הדוח. החל משנת 2020, תתאפשר הגשת דוחות שנתיים בניכויים לשנת המס 2019 באמצעות היישום החדש בלבד.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.