העליון פסק – ניתן להכיר מעמ תשומות מבנה חדר אוכל

בית המשפט העליון דחה[1] את ערעור מנהל מע"מ נתניה (להלן המערער) נגד אמדוקס ישראל בע"מ (להלן החברה או המשיבה) ואימץ את פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז לוד[2] שקיבל את ערעור החברה וקבע כי יש להחיל את תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 על תשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי לארוחה כך חומרי הגלם והעבודה הניקיון הציוד והריהוט הן תשומות בשל העובד ואין לנכות מס תשומות בגינן, לעומת זאת, התשומות היחסיות הקשורות למקום שהוקצה על ידי המעסיק מתוך המבנה לשם הכנתה וצריכתה של הארוחה אין מקום לראותן כתשומות בשל העובד כך לגבי "ארוחה" וכך לגבי יתר הנכסים או השירותים עליהם חלה תקנה 15א.

המקום בו מסופקת הארוחה אינו הטבה כשם ששטחים נוספים מצויים במקום עבודה שאינם משמשים לצורך העבודה ממש (למשל פינת המנוחה / חדר כושר) אינם הטבה שראוי לשלול בגינה את ניכוי מס התשומות.

בברכה,

אפרתי, רואי חשבון (עו"ד)
שחם 1  פתח תקווה מגדלי ב.ס.ר קומה 17
פרחי אביב 6 תל אביב
טלפון: 03-6298019 077-4260800 077-4662839פקס: 03-6299519 077-5558030

Web-site: www.efraty.com E-mail: [email protected]

[1] ע"א 2180/21 מנהל מס ערך מוסף נתניה נגד אמדוקס ישראל בע"מ (על ידי עו"ד שלומי ואקנין, מאיר מזרחי, ראקל שיינוולד) מיום 30.1.2023.
[2] ע"מ 22467-09-17 אמדוקס ישראל נגד מנהל מע"מ נתניה (על ידי עו"ד שלומי ואקנין, ראקל שיינוולד) מיום 17.12.2020

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.