אין הצדקה לשומה מופרזת וניתן להימנע מראש מהטרדת נישום

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט המחוזי[1] קיבל את ערעורו של מר חיים שפיגולנט, מַסְגֵּר במקצועו, והבעלים של חברת מסגריית חיים שפיגולנט בע״מ וקבע כי אי עדכון כתובת ברשות המסים אינו מצדיק שומה מופרזת, ביעור מסמכי השומה, מכירת נכס המערער וכן כי נגרמה למערער הטרדה שהיה אפשר להימנע ממנה מראש.

בחלוף עשרות שנים העמימות העובדתית היא כמעט עניין מובנה ונזק ראייתי זה רובץ לפתחו של המשיב.

רק לקראת סוף חקירתו של העד מטעם המשיב – רו"ח בראל ולאחר שזה שמע את הערות בית  המשפט, הבין הלה כי יש להציג את השומה שהוציא כשומה שהיא בעיקרה שומת הוצאות (ולא שומת הכנסות, כפי שהוצגה בצו השומה). המשיב אימץ זאת בסיכומים שהגיש, אלא שהצגה זו של השומה שונה מאופן הצגתה המקורית בהודעה המפרשת את נימוקי השומה ובתצהיר שהגיש המשיב, ואף מטעם זה – דין השומה להתבטל.

עורכי הדין אברהם קרן אסף אפרתי ושוהם שאוליאן ניהלו מאבק עיקש שנמשך שנים רבות שמאפשר למערער הליך הוגן ותשלום מס אמת.

[1] ע"מ 34366-10-21 שפיגולנט נגד פקיד שומה רחובות מיום 14 באוגוסט 2023 ע"א 6570/18 חיים שפיגולנט נגד מדינת ישראל רשות המסים פ"ש רחובות מיום 18 בנובמבר 2020.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.