שירותי נאמנות

שירותי נאמנות המוענקים על ידי משרדנו:

נאמנות לפי הוראות פקודת מס הכנסה:

נאמנות לאג"ח ומניות לא נסחרים

נאמנות לני"ע נסחרים

נאמנות לכתבי אופציות

נאמנות לאופציות – הקצאה לעובדים ו /או נותני שירות באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

נאמנות לפי צוואה

נאמנות לתושבי חוץ

נאמנות לנכס

Trust services provided by our office:

Trust according to the provisions of the Income Tax Ordinance: 

Trust for bonds and non-traded shares

Trust for traded securities

Trust for warrants

Trust for options - allocation to employees and/or service providers through a trustee according to section 102 of the Income Tax Ordinance

Trust by will

Loyalty to foreign residents

Property trust

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.