סעדים

סעד שמוסמך בית המשפט ליתן:

אכיפה – ציווי צו עשה צו מניעה קבוע או זמני

השבה

פיצוי

סעד עצמי

הצהרה – ליתן תוקף להחלטה שנתקבלה / למצב מסוים / לאחריות / לנזק

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.