עוסק פטור ממע"מ

עוסק פטור אינו גובה מע"מ עסקאות ואינו רשאי לנכות מס תשומות.

חלה עליו חובה להירשם במשרד מע"מ.

פעולות מסוימות ובעלי מקצועות מסוימים אינם יכולים להירשם כעוסק פטור וחייבים להירשם כעוסק מורשה אף אם מחזור ההכנסות בעסקם נמוך (מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין; שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים). ראה/י תקנה 6א לתקנות מעמ

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר על מחזור עסקאותיו בשנה הקודמת למנהל תחנת מע"מ באמצעות מייצג/ת מקושר/ת או באמצעות מענה לטופס שנשלח לבית העוסק/ת.

בשנת 2020 מחזור העסקאות של עוסק פטור 100,491 ש"ח

בשנת 2019 מחזור העסקאות של עוסק פטור 100,187 ש"ח

בשנת 2018 מחזור העסקאות של עוסק פטור 99,003 ש"ח.

בשנת 2017 מחזור העסקאות של עוסק פטור 98,707 ש"ח .

בשנת 2016 מחזור העסקאות של עוסק פטור 99,006 ש"ח .

בשנת 2015 מחזור העסקאות של עוסק פטור 100,000 ש"ח .

בשנת 2014 מחזור העסקאות של עוסק פטור 79,482 ש"ח .

בשנת 2013 מחזור העסקאות של עוסק פטור 77,993 ש"ח .

 

(ישנה כוונה להגדלת התקרה ל 150,000 ש"ח בשנה.)

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.