עוסק פטור ממע"מ

עוסק פטור אינו גובה מע"מ עסקאות ואינו רשאי לנכות מס תשומות.

חלה עליו חובה להירשם במשרד מע"מ.

ישנם מקצועות מסוימים אשר לא יכולים להירשם כעוסק פטור (פסיכולוגים, רואי חשבון, עורכי דין ועוד)

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר 2019 על מחזור עסקאותיו בשנת 2018 למנהל תחנת מע"מ.

מחזור העסקאות של עוסק פטור 99,003 בשנת 2018. (תיתכן הגדלת התקרה ל 150,000 ש"ח בשנה.)

מחזור העסקאות של עוסק פטור 98,707 ש"ח בשנת 2017.

מחזור העסקאות של עוסק פטור 99,006 ש"ח בשנת 2016.

מחזור העסקאות של עוסק פטור 100,000 ש"ח בשנת 2015.

מחזור העסקאות של עוסק פטור 79,482 ש"ח בשנת 2014.

מחזור העסקאות של עוסק פטור 77,993 ש"ח בשנת 2014.

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.