קבוצות רכישה

"קבוצת רכישה" – קבוצת רוכשים המתארגנת חרכישת זכות במקרקעין ולבנניה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורן נארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויחבים למסגרת חוזית

"גורם מארגן" מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגן קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה לרבות הכנת המסגרת החוזית והכל בתמורה בעבור פעולות הארגון כאמור

"מסגרת חוזית" מערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת נכס בנוי

"תמורה "  במישרין או בעקיפין לרבות בשווה כסף

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.