מס רכישה דירת מגורים

חוק מיסוי מקרקעין –

מס רכישה

סעיף 9

(א) במכירת זכות במקרקעים יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן- מס רכישה), מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שלגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה  לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה – שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים

דירת מגורים – דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים (כולל דירה שהמוכר מתחייב לסיים בנייתה כגון רכישה מקבלן). וכן דירת מעטפת ראו גם העליון בפסד נחמה

דירת מגורים יחידה – הדירה הנרכשת הנה דירת המגורים היחידה של הרוכש גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלק הבעלות אינו עולה על שליש (33%) או שמחזיק בדירה נוספת שקיבל בירושה וחלקו בה אינו עולה על מחצית (50%) או שהדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997. (לגבי דירת מגורים יחידה יראו את הרוכש בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד). אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך 18 חודשים, יראוהו כבעל דירה יחידה.

 

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2023 ועד 15.1.2024:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,919,155 0%
1,919,155 2,276,360 3.50% 12,502
2,276,360 5,872,725 5% 179,818
5,872,725 19,575,755 8% 1,096,242
מעל 10%

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2022 ועד 15.1.2023:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,805,545 0%
1,805,545 2,141,605 3.50% 11,762
2,141,605 5,525,070 5% 169,173
5,525,070 18,416,900 8% 1,031,346
מעל 10%

להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2022- עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,747,865 0%
1,747,866 2,073,190 3.50% 11,364
2,073,191 5,348,565 5% 163,454
5,348,566 17,828,555 8% 996,481
מעל 10%

הקלה לעולה – על חלק השווי שעד 1,842,555 ש"ח 0.5%, על חלק השווי העולה מעל  מס רכישה 5%

מס רכישה על דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2023 ועד 15.1.2024:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 5,872,725 8% 469,818
5,872,725 10%

מס רכישה על דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022

שווי מכירה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס מקסימלי בש"ח
0 1,294,770 5% 64,738
1,294,771 3,884,295 6% 220,109
3,844,296 5,348,565 7% 325,407
5,348,566 17,828,555 8% 1,323,806
מעל 10%  

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 01/2021 עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2020 ועד 15.1.2021:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,744,505 0%
1,744,505 2,069,205 3.50% 11,364
2,069,205 5,338,290 5% 163,454
5,338,290 17,794,305 8% 996,481
מעל 10%

הקלה לעולה – על חלק השווי שעד 1,838,615 ש"ח 0.5%, על חלק השווי העולה על 1,738,615 מס רכישה 5%

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 01/2020 עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2019 ועד 15.1.2020:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,696,750 0%
1,696,750 2,012,560 3.50% 11,053
2,012,560 5,192,150 5% 158,980
5,192,150 17,307,170 8% 969,202
מעל 10%

מדריך לרוכש / למוכר זכות במקרקעין בשנת 2019

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2018 ועד 15.1.2019:

שווי מכירה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,664,520 0%
1,664,520 1,974,335 3.50% 10,844
1,974,335 5,093,535 5% 155,960
5,093,535 16,978,450 8% 950,793
מעל 10%  

 

מס רכישה על דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה מיום 29.7.2020 ועד 15.1.2021:

שווי מכירה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,292,280 5%
1,292,280 3,876,835 6%
3,876,835 5,338,290 7%
5,338,290 17,794,305 8%
מעל 10%

מס רכישה על דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2020 ועד 28.7.2020:

0 5,340,425 8% 427,234
מעל 5,340,425 10%

בשנת 2018 עד 5,095,570 ש"ח 8%, מעל 10% (בשנת 2017 4,967,445 ש"ח)

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963, הדירה הנרכשת הנה דירת המגורים היחידה של הרוכש גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלק הבעלות אינו עולה על שליש (33%) או שמחזיק בדירה נוספת שקיבל בירושה וחלקו בה אינו עולה על מחצית (50%) או שהדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997. (לגבי דירת מגורים יחידה יראו את הרוכש בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד).אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך 18 חודשים , יראוהו כבעל דירה יחידה

 

לדוגמה:

רכישת דירת מגורים בשנת 2023 בשווי רכישה של 6 מיליון ש"ח

דירת מגורים יחידה  ישולם מס רכישה 217,887 ש"ח

דירת מגורים נוספת ישולם מס רכישה 482,545 ש"ח.

 

רכישת דירה ב2.2 ש"ח בשנת 2023

מס רכישה כדירת מגורים יחידה 9,829 ש"ח.

מס רכישה כדירה להשקעה 8% 160,000 ש"ח

 

רכישת דירת מגורים בשנת 2020 בשווי רכישה של 6 מיליון ש"ח

דירת מגורים יחידה  ישולם מס רכישה 227,548 ש"ח

דירת מגורים להשקעה ישולם מס רכישה 493,191 ש"ח.

 

רכישת דירה בשני מיליון וחצי ש"ח בשנת 2019

מס רכישה כדירת מגורים יחידה = 3.5%*310,815 + 5%*525,665 = 37,162 ש"ח.

מס רכישה כדירה להשקעה 8% 200,000 ש"ח

 

 

סקירת הכנסות ממיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן בשנים 2013 – 2020

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.