הטבות במס הכנסה ובביטוח לאומי

יובאו להלן הפקדות המקנות הטבות במס הכנסה (בדרך של זיכוי, או, בדרך של ניכוי) והטבות בביטוח לאומי (בדרך של ניכוי מההכנסה החייבת)

הפקדה לקופת גמל,

הפקדה לקרן השתלמות,

תרומות

השקעה במחקר ופיתוח

השקעה ביחידה לחיפושי נפט,

השקעה בסרטים ועוד.

וכן זיכוי לאקדמאים,

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.