ריבית רעיונית על הלוואות

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

השנה סעיף 3 (ט) לפקודה
שיעור הריבית המינימלית השנתית סכום התקרה המאפשר מתן הלוואה ללא ריבית
2019 3.41%        7,800
2018 3.48%        7,680
2017 3.41%        7,680
2016 3.41%        7,680
2015 4.07%        7,800
2014 4.31%        7,800
2013 5.47%        7,680
2012 6.24%        7,560

שיעור הריבית סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה:

השנה סעיף 3 (י) לפקודה
שיעור הריבית המינימלית השנתית
2019 2.56%
2018 2.61%
2017 2.56%
2016 2.56%
2015 3.05%
2014 3.23%
2013 4.10%
2012 4.68%
2011 3.80%
2010 3%

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.