מס הכנסה 2024

מס הכנסה 2024
שנת שגשוג שלום ובטחון
להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית בש"ח ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קבילים) אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,
 נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 84,120 84,120 8,412 8,412
14% 84,120 120,720 36,600 5,124 13,536
20% 120,720 193,800 73,080 14,616 28,152
31% 193,800 269,280 75,480 23,399 51,551
35% 269,280 560,280 291,000 101,850 153,401
47% 560,280 721,560 161,280 75,802 229,202
50% 721,560
נק' זיכוי 2,820
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 7,010 7,010 701 701
14% 7,010 10,060 3,050 427 1,128
20% 10,060 16,150 6,090 1,218 2,346
31% 16,150 22,440 6,290 1,950 4,296
35% 22,440 46,690 24,250 8,488 12,783
47% 46,690 60,130 13,440 6,317 19,100
50% 60,130
נק' זיכוי 235
שנת 2024 נתונים לשנה בש"ח מס תחילי בשיעור 31% לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
31% 0 269,280 269,280 83,477 83,477
35% 260,521 560,280 299,759 104,916 188,392
47% 542,161 721,560 179,399 84,318 272,710
50% 698,281
נק' זיכוי 2,820
מועדי הדיווח בשנת 2024
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.