מס הכנסה 2023

שנה טובה ומתוקה

להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית בש"ח ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קבילים)

אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,

 נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 81,480 81,480 8,148 8,148
14% 81,481 116,760 35,279 4,939 13,087
20% 116,761 187,440 70,679 14,136 27,223
31% 187,441 260,520 73,079 22,654 49,877
35% 260,521 542,160 281,639 98,574 148,451
47% 542,161 698,280 156,119 73,376 221,827
50% 698,281
נק' זיכוי 2,820
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 6,790 6,790 679 679
14% 6,791 9,730 2,939 411 1,090
20% 9,731 15,620 5,889 1,178 2,268
31% 15,621 21,710 6,089 1,888 4,156
35% 21,711 45,180 23,469 8,214 12,370
47% 45,181 58,190 13,009 6,114 18,484
50% 58,191 0 0
נק' זיכוי 235
שנת 2023 נתונים לשנה בש"ח מס תחילי בשיעור 31% לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
31% 0 260,520 260,520 80,761 80,761
35% 260,521 542,160 281,639 98,574 179,335
47% 542,161 698,280 156,119 73,376 252,711
50% 698,281
נק' זיכוי 2,820
מועדי הדיווח בשנת 2023

 

 

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.