השכרה פטורה ממס לחבר בני אדם שנקבע ולמטרת השכירות בהודעה

קביעת חבר בני אדם לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) , התש"ן – 1990

קביעת חבר בני אדם לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) לעניין פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

להלן רשימת הגופים שנקבעו בתוקף הסמכות לפי סעיף 1(3) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

טור א' טור ב'
שם הגוף מטרת השכירות
עמותת דרור, עמותה לשיקום מחלימים
דיור לשיקום חולים
"אוהל שרה", מרכז חרדי לחינוך דיור לנערים ולשיקום הילד החריג
"אלווין אינסטיטיוטס ירושלים" דיור לחוסים מוגבלים בתפקוד
"ש.ח.ל." – אגודה לפיתוח שירותים לנוער דיור לנערים ולנערות במצוקה
"אהל שרה" מרכז חרדי לחינוך ולשיקום הילד החריג דיור לנערים מפגרים במרכזי מע"ש ומעון יום
"התנועה הקיבוצית המאוחדת מפעלי תרבות מיוחדים" דיור לחוסים מוגבלים במסגרת מעון נוה צאלים
"המדרשה לערכי תורה ועבודה- פרוייקט שלהבת" דיור לבנות בשירות הלאומי בהתנדבות
"עמותה לשיקום ילדים חריגים – ע.ל.י.ש.י.ח."  דיור לחוסים במוסד – ללמוד לנהל חיים עצמאיים
"אקים – אגודה לקידום מפגרים י-ם" דיור למוגבלים המשוקמים על ידה
"החברה למתנ"סים ולמרכזים קהילתיים בע"מ" דיור לבנות שירות לאומי או מורות חיילות של צה"ל
אלין – אגודה לעזרת ילדים נכים דיור למגורי מתנדבים לעבודות סיעוד בבית חולים
"שקל ירושלים – אגודה לתכנון ופיתוחשירותים קהילתיים למפגרים בירושלים" דיור למוגבלים ומפגרים המטופלים במסגרת המוסד
עמותת "סאמר סקולס אינטרנשיונל" דיור למגורים בלבד, בעד מתבגרים המטופלים בריפוי  פסיכולוגי במסגרת העמותה
הרשות לשיקום האסיר דיור אסירים משוחררים בליווי הדרכה, לצורך שיקומם והערכותם לחיים שמחוץ לכלא
"האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל" דיור לאלכוהוליסטים בשלבים אחרונים של גמילה, לקראת הכנתם לחיים עצמאיים בחברה
"ניצן – אגודה לקידום ילדים לקויי למידה והסתגלות (המרכז הארצי)" דיור חניכים בוגרים של האגודה הנמצאים בתהליך שיקום והכנה לקראת חיים עצמאיים
"ענב – עידוד נוער במצוקה"
עמותת "תיארי סלמה" שכירות דירה המשמשת לדיור לילדים ובני נוער החוסים בפנימיה בלבד.
"ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות" שכר דירה המשולם בשל שכירות דירה המשמשת לדיור לנערות במצוקה
"האגודה לגמילה מאלימות במשפחה" שכירת דירה המשמשת לדיור לגברים מורחקי בית לפי צו בית משפט (עד 31.12.00)
"אלווין ישראל" שכר דירה שהיא משלמת בשל  שכירת דירה המשמשת לדיור לחוסים מוגבלים בתפקוד
"בת מלך"  שכר הדירה שהיא משלמת בשל  שכירת דירה המשמשת לדיור כמקלט לנשים מוכות וילדיהן
"אקי"ם ישראל – אגודה לאומית  שכר הדירה שהיא משלמת בשל שכירת דירה לקידום מפגרים בישראלהמשמשת לדיור לאנשים עם פיגור שכלי
"אקי"ם אגודה לקימום מפגרים סניף אזור חדרה והשומרון" שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירה המשמשת לדיור לאנשים המוגבלים בשכלם
"צהר לטהר"  שכר דירה שהיא משלמת בשל  שכירת דירה המשמשת לדיור למפגרים ונכים
"אלו"ט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים" שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירה משמשת לדיור לילדים ובוגרים אוטיסטים
הדסה ויצו קנדה – המכון למחקר מיסודה שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות של עליית הנוער המשמשות למגורי הנכים והסועדים אותם
אקי"ם אגודה לקימום מפגרים סניף אזור חדרה והשומרון שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות
"קרן אהל מאיר – משיבת הנפש"   שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות שכירות דירה, המשמשת לדיור לילדים בסיכון שהורחקו מבתיהם בצו בית משפט ולבנות במצוקה המופנות מלשכות הרווחה של משרד העבודה.
עמותת ידידי בית החולים שער מנשה שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות המשמשת לדיור לחולי נפש במסגרת שיקומם
"מרפא נפש" שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות המשמשת לדיור לחולי נפש ומוגבלים במסגרת שיקומם
"מרכז צפריר" שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות המשמשת לדיור לחולי נפש ומוגבלים במסגרת שיקומם
"אשה לאשה" שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות המשמשת לדיור לנשים מוכות וילדיהן
רמות יהודה שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור במטופלים שעברו  הליך גמילה מסמים
רעות "קרן ישראלית לבריאות  "נפש קהילתית" שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת למתן שירותי שיקום לנפגעי נפש
העמותה להקמת קהילת מרפאה בהרדוף שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה מיחידים למתן שירותי שיקום לנפגעי נפש
"מטב" עמותה לשירותי טיפול ורווחה שכר דירה שהוא משלמת בשל שכירות דירה בבית, במוסדות ובקהילה השמשת לדיור  נכים ומפגרים
עמותת קרן אשקלון שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור לנערות במצוקה במסגרת שיקומן.
עמותת נר יעקב – עזרה לשורדים  שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור לקשישים ניצולי מחנות הריכוז.
מכון בית דוד  שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור לחוסות בוגרות בעלות פיגור שכלי
עמותת בית חינוך עוורים לבני ישראל ירושלים שכר דירה שהיא משלמת בשל  שכירות דירה, המשמשת לדיור לחוסים עיוורים במטרה להכשירם להשתלב בחברה ובקהילה.
אור שלום, כפר ילדים ונוער בע"מ   שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה, המשמשת לדיור לילדים ונוער במצוקה שהורחקו מבתיהם על ידי רשויות הרווחה בגין התעללות פיזית ורגשית מצד הוריהם
אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה, המשמשת לדיור לנפגעי נפש
מזור ומרפא – ערד בע"מ שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות המשמשות דיור לחוסים החולים במחלת הקצרת (אסטמה)
מעון חירום לנשים שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירה המשמשת דיור מוגן זמני לנשים במצוקה וילדיהם, המופנים על ידי רשויות ממלכתיות. [מ-1.1.2003 עד 31.12.2006]
רמות יהודה שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות המשמשות  לדיור למטופלים שעברו תהליך גמילה מסמים
מוסד בני ברית      שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירה המשמשת למגורי חיילות מורות.[מ-1.1.2003 עד 30.9.2003]
בית חם לילדים S.M.A.  שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות המשמשות דיור לחוסים החולים במחלת S.M.A.  ניוון שרירים
צעד קדימה  שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות דירות המשמשות דיור לנוער ולמתבגרים נכים מוגבלי תנועה
בני ברית טיפול פנימיתי בילדים ובבני נוער שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת הדירה המשמשת למגורים לנערים החוסים במסגרת טיפולית.
עדנים – עמותה לקידום וטיפול באוכלוסיות שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירה נוער מיוחדות המשמשת לדיור מוגן לחניכים הסובלים ממחלות נפש
"אשה לאשה"  שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירות הדירות המשמשות לדיור לנשים מוכות וילדיהן
יחדיו באר שבע והדרום   שכירת דירות המשמשות לדיור מוגן  לחוסים ולחוסות הלוקים בליקויי הסתגלות ותפקוד, בפיגור שכלי, או הנתונים במצבי סיכון מיידיים, במטרה לשקמם, לשלבם בחיי הקהילה ולסייע בידם לנהל אורח חיים עצמאי
שיח סוד – אגודה לקידום החינוך החרדי המיוחד שכירת דירות המשמשות לדיור מוגן לחוסים ולחוסות הסובלים מדרגות שונות של פיגור שכלי, במטרה להכשירם ולהקנות להם מיומנויות לפעול ולנהל אורח חיים עצמאי בקרב הקהילה.
"עמי-נדב"  שכר הדירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות לדיור לבנות המתנדבות לשירות הלאומי
עמותת מורים מבוגרים יוצאי ברית המועצות שכר הדירה שהיא משלמת בשל שכירת דירה המשמשת לדיור לעולים חדשים

                                     שכירות דירה המשמשת לדיור לאנשים המוגבלים בשכלם

 

 

 

 

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.