מס הכנסה 2005-2011

להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית (הסכומים בש"ח) של יחיד/ה שמלאו לו 60 באם נוהלו ספרים קבילים ובאם לא נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , אחרת מס תחילי בשיעור שאינו שיעור המס השולי המינימלי
שנת 2011
לשנהלחודש
שיעור המסמעדהכנסה במדרגת המסמסמס מצטברמעדסכום
10%060,84060,8406,0846,08405,0705,070
14%60,841103,92043,0796,03112,1155,0718,6603,589
23%103,921168,84064,91914,93127,0468,66114,0705,409
30%168,841254,88086,03925,81252,85814,07121,2407,169
33%254,881482,760227,87975,200128,05821,24140,23018,989
45%482,761040,2310
נק' זיכוי        2,508209
שנת 2010
לחודש
שיעור המסמעדהכנסה במדרגת המסמסמס מצטברמעדסכום
10%057,24057,2405,7245,72405,0705,070
14%57,241101,64044,3996,21611,9405,0718,6603,589
23%101,641152,64050,99911,73023,6708,66114,0705,409
30%152,641219,00066,35919,90843,57714,07121,2407,169
33%219,001472,080253,07983,516127,09321,24140,23018,989
45%472,08140,2310
         2,460205
שנת 2009
לשנהלחודש
שיעור המסמעדסכוםמסמס מצטברמעדסכום
10%055,08055,0805,5085,50804,5904,590
15%55,08197,92042,8396,42612,1154,5918,1603,569
23%97,921147,00049,07911,28827,0468,16112,2504,089
30%147,001211,20064,19919,26052,85812,25117,6005,349
34%211,201454,680243,47982,783128,05817,60137,89020,289
46%454,68137,8910
נק' זיכוי2,364197
יינתן זיכוי מס בשיער 25% / 21% מההכנסה החייבת לתושבי קרית שמונה (עד להכנסה שנתית 199,560 ש"ח)
שנת 2008
לשנהלחודש
שיעור המסמעדסכוםמסמס מצטברמעדסכום
10%052,68152,6815,2685,26804,3904,390
16%52,68193,72041,0396,56612,1154,3917,8103,419
26%93,721140,64046,91912,19927,0467,81111,7203,909
33%140,641202,08061,43920,27552,85811,72116,8405,119
35%202,081435,120233,03981,564128,05816,84136,26019,419
47%435,12036,2610
נק' זיכוי2,268189
שנת 2007
מדרגות המס לשנהמדרגות המס לחודש
שיעור המסמעדסכוםמסמס מצטברמעדסכום
10%051,24051,2405,1245,12404,2704,270
21%51,24191,20039,9598,39112,1154,2707,6003,330
29%91,201136,92045,71913,25927,0467,62011,4103,790
35%136,921196,56059,63920,87452,85811,41016,3804,970
36%196,561423,240226,67981,604128,05816,38035,27018,890
48%423,24135,2700
נק' זיכוי2,136178
שנת 2006
לשנהלחודש
שיעור המסמעדסכוםמסמס מצטברמעדסכום
10%051,36051,3605,1365,13604,2804,280
22%51,36191,44040,0798,81712,1154,2817,6203,339
29%91,441137,28045,83913,29327,0467,62111,4403,819
36%137,281245,040107,75938,79352,85811,44120,4208,979
37%245,041424,440179,39966,378128,05820,42135,37014,949
49%424,44135,3710
נק' זיכוי2,136178
שנת 2005
לשנהלחודש
שיעור המסמעדסכוםמסמס מצטברמעדסכום
10%050,04050,0405,0045,00404,1704,170
23%51,24189,04037,7998,69412,1154,1717,4203,249
32%91,441133,68042,23913,51627,0467,42111,1403,719
37%136,921236,64099,71936,89652,85811,14119,7208,579
39%196,561413,400216,83984,567128,05819,72134,45014,729
49%423,24134,4510
נק' זיכוי2,136178

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.