פרוטוקול ספירת מלאי

 

מסד הפריט יחידות עלות שוק הנמוך מבינהם סהכ תאריך הבודק המפקח
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20