חובת זיהוי – צו איסור הלבנת הון

נזכיר כי לאחר יום ד' ה-2 בספטמבר 2015 ייכנס לתוקפו צו איסור הלבנת הון[1] הקובע כי חובה על נותן שירות עסקי לזהות לקוח, לבדוק פרטיו מול הרשימה[2], ולבחון את הסיכון להלבנת הון או למימון טרור בשים לב למידע או הסבר לגבי הסיכון[3] בין היתר לגבי לקוח מהרשימה, או לקוח שהוא איש ציבור זר, לקוח ממדינות שיש לגביהן הסתייגות לגבי עמידה בהנחיות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור,[4] לגבי לקוח המבצע שירות עסקי בלא הסבר או הגיון עסקי, פעילות במזומנים בסכומים גדולים בלא הסבר או הגיון עסקי.

 

הצו קובע חובה לזהות לקוח[5], לפי תעודת זהות, או, תעודת עולה, רישיון נהיגה, או, דרכון, או, תעודת מסע, או, תעודת רישום, לפי הכללים, בטופס הכרת לקוח[6] שימולא על ידי הלקוח[7] ויכלול פרטי זיהוי, עיסוק, או, עיסוקיו, מטרת השירות העסקי, מקור הכספים שעמם מבוצע השירות העסקי, וזאת לגבי קניית מכירת או חכירת נדל"ן, קנייה או מכירה של עסק, ניהול עסקי הלקוח[8], קבלה, החזקה, או, העברת כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד, או הקמה או ניהול של תאגיד עסק או נאמנות לאחר, בירור לעניין איש ציבור זר  הצו קובע גם כללים לניהול רישומים ושמירתם לתקופה של חמש שנים לפחות לאחר מתן השירות העסקי.

[1] צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014, התקבל ביום 2 בדצמבר 2014 (להלן- הצו).

[2] רשימה מרוכזת של ארגוני טרור ופעילי טרור באתר האינטרנט,.

[3] כמפורט בתוספת הרביעית

[4] כמפורט בתוספת השנייה.

[5] חדש. לגבי לקוח חוזר – במקרים מסוימים. פנים אל פנים או באמצעות טכלוגיה של שיחת וידאו.

[6] כפי שנקבע בתוספת הראשונה לצו. ולגבי מוסד ציבורי כפי שנקבע בתוספת השלישית.

[7] או על ידי בעל שליטה בתאגיד יכלול פרטים לגבי זהות מקבל השירות אם אחר, או הצהרה אם הנהנה בלתי ידוע.

[8] ובהם ניהול ניירות ערך, נדל"ן וכן ניהול לקוחות של לקוח בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה, במנהל תיקים, חברת ביטוח, וסוכן ביטוח, חברה מנהלת של קופות גמל או בנק הדואר, או גוף שהוקם בחיקוק, או הקדש.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.