ממשק מקוון נכות ביטוח לאומי מס הכנסה

ביטוח לאומי ורשות המסים השיקו ממשק מקוון (169) לצורך נכות לעניין ביטוח לאומי ומס הכנסה ניתן לצרף את כל המסמכים בהתאם לסעיפי הליקוי ולצפות באפן מקוון במצב הטיפול בבקשה הן לענייין מ"ה והן לעניין ב"ל.

יש לצרף פרוטוקול וועדה רפואית לפרט סעיפי הליקוי, ניתן לעבור וועדה שלא בפני המבוטח בטלפון רק בהתבסס על מסמכים מי שאחוז הנכות או תקופת הנכות שלו נמוך  מ 90% יזכה לפטור ממס על

 

בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה למקבלי גמלת ילד נכה טופס 3353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.