ביטוח לאומי עובד ומעביד

 

שיעורי דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות עבור שכירים* לפי חלקם של העובד ושל המעסיק
עובדים שכירים =  עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" שאינם בעלי שליטה בחברה.
מיום 1 בינואר 2017
גובה ההכנסה השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,804 ש“ח בחודש שהם 69,648 ש“ח בשנה השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש  43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.39% 3.41% 3.80% 6.79% 7.28% 14.07%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.49% 3.41% 6.90% 11.79% 7.28% 19.07%
מיום 1 בינואר 2016
גובה ההכנסה השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,678 ש“ח בחודש שהם 68,136 ש“ח בשנה השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש  43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.39% 3.41% 3.80% 6.79% 7.28% 14.07%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.49% 3.41% 6.90% 11.79% 7.28% 19.07%
מיום 1 בינואר 2015
גובה ההכנסה השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,556 ש“ח בחודש שהם 66,672 ש“ח בשנה השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש  43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.39% 3.41% 3.80% 6.79% 7.05% 13.84%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.49% 3.41% 6.90% 11.79% 7.05% 18.84%
מיום 1 בינואר 2014
גובה ההכנסה השיעור המופחת – עד 60% השכר הממוצע 5,453 ש“ח בחודש שהם 65,436 ש“ח בשנה השיעור המלא – מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש  43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 6.75% 13.75%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 6.75% 18.75%
מיום 1 בינואר 2013
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 5,297 ש“ח בחודש שהם 62,052 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש  42,435 ש“ח בחודש שהם 509,220 ש“ח בשנה
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 6.50% 13.50%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 6.50% 18.50%
מיום 1 בינואר 2012
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 5,171 ש“ח בחודש שהם 62,052 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש מהמשכר הממוצע 41,850 ש“ח בחודש = 502,200 ש“ח בשנה (פי תשע)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.85% 4.25% 7.00% 5.90% 12.90%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.85% 7.35% 12.00% 5.90% 17.90%
מיום 1 באפריל 2011
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,984 ש“ח בחודש שהם 59,808 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 73,422 ש“ח בחודש = 900,048 ש“ח בשנה (פי תשע)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.85% 4.25% 7.00% 5.90% 12.90%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.85% 7.35% 12.00% 5.90% 17.90%
מיום 1 בינואר 2010
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,809 ש“ח בחודש שהם 57,708 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 79,750 ש“ח בחודש = 955,080 ש“ח בשנה (פי עשר)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 5.43% 12.43%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     – 3.10%  5%      –  5%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 5.43% 17.43%
מיום 1 בינואר 2009
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,757 ש“ח בחודש שהם 57,084 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 38,415 ש“ח בחודש עד ליום 31 ביולי 2009 ועד 76,830 ₪ בחודש מיום 1 באוגוסט 2009 (614,640 ₪ בשנה)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 5.43% 12.43%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     – 3.10%  5%      –  5%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 5.43% 17.43%
מיום 1 בינואר 2008
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,598 ש“ח בחודש שהם 55,176 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 36,760 ש“ח בחודש = 441,120 ש“ח בשנה
עובד מעסיק סך הכל עובד מעסיק סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 4.14% 4.54% 7% 5.68% 12.68%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     – 3.10%  5%      –  5%
סך הכל 3.50% 4.14% 7.64% 12% 5.68% 17.68%
מיום 1 בינואר 2007
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,430 ש“ח בחודש = 53,160 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 35,760 ש“ח בחודש = 429,120 ש“ח בשנה
עובד מעסיק סה“כ עובד מעסיק סה“כ
דמי ביטוח לאומי 0.40% 4.98% 5.38% 7% 5.68% 12.68%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     – 3.10%  5%      –  5%
סך הכל 3.50% 4.98% 8.48% 12% 5.68% 17.68%
מיום 1 בינואר 2006
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,430 ש“ח בחודש = 53,160 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 35,760 ש“ח בחודש = 429,120 ש“ח בשנה
עובד מעסיק סך הכל עובד מעסיק סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 4.14% 4.54% 7% 5.68% 12.68%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     – 3.10%  5%      –  5%
סך הכל 3.50% 4.14% 7.64% 12% 5.68% 17.68%
מיום 1 בינואר 2005
גובה ההכנסה עד מחצית השכר הממוצע (3,482 ש“ח בחודש = 417,840 ש“ח בשנה) מעל מחצית השכר הממוצע (41,784 ש“ח בשנה) ועד פי 5 מהשכר הממוצע (417,840 ש“ח בשנה)
עובד מעסיק סה“כ עובד מעסיק סה“כ
דמי ביטוח לאומי 1.40% 5.33% 6.73% 5.58% 5.68% 11.26%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     – 3.10% 4.80%      – 4.80%
סך הכל 4.50% 5.33% 9.83% 10.38% 5.68% 16.06%
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות – שיעור מופחת מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע ושיעור מלא מחלק השכר שמעל 60% ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח
תשלום נוסף (בונוס דמי הבראה וכיו"ב) העולה על 25% משכרו החודשי הרגיל של עובד ייפרס לאחור בחודש תשלום ו 11 חודשים לאחור שעבד בהם  (ללא חודשים בהם לא עבד/ה העובד/ת כלל)

בפסיקה נקבעו מספר מבחנים לבחינת השאלה, האם בין בעל מניות (או דירקטור) לבין חברה שוררים יחסי עובד – מעביד, וביניהם בין היתר, היכולת להבחין בין תפקידו ופעילותו של האדם כ"עובד" לבין פעילותו כבעל מניות (או דירקטור); האוטנטיות של ההתקשרות הנוספת; האוטנטיות של תשלום השכר, ובכלל זה הפרופורציה בינו לבין התפקיד המבוצע; מכלול התנהגות הצדדים וכוונתם.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.