ביטוח לאומי לעל”ע

ביטוח לאומי למי שאינו עובד ואינו עצמאי יחול בשתי מדרגות, 9.61% על הסכום המופחת (5,804 ש”ח בחודש) ו- 12% מהסכום המופחת ועד הסכום הירבי 43,240 ש”ח