אמנות למניעת כפל דמי ביטוח

מדינת ישראל חתומה על אמנות רחבות בתחום הביטוח הסוציאלי עם המדינות הבאות: אוסטריה, אורוגואי, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שבדיה ושוויץ.
עם איטליה, פולין וקנדה חתומה מדינת ישראל על אמנות מצומצמות בלבד.

א. אמנות רחבות

המדינה
תאריך כניסת האמנה לתוקף
מי מבוטח
 
שכיר
עצמאי
פליט וחסר נתינות
בני משפחה

אוסטריה  

1.12.1974
*
*
*
*
אורוגואי 

 

1.11.1999
*
*
 
*
בולגריה
1.9.2009
*
*
*
*
בלגיה 

 

1.5.1973
*
 
 
*
בריטניה 

 

1.11.1957
*
*
 
*
גרמניה 

 

1.5.1975
*
*
*
*
דנמרק 

 

1.4.1996
*
*
*
*
הולנד 

 

1.11.1963
*
*
*
*
נורבגיה 

 

1.4.2008
*
*
*
*
פינלנד

 

1.9.1999
*
*
*
*
צ'כיה 

 

1.7.2002
*
*
*
*
צרפת 

 

1.10.1966
*
 
 
*
שבדיה 

 

1.7.1983
*
*
*
*
שוויץ 

 

1.10.1985
*
*
*
*
המדינה
תאריך כניסת האמנה לתוקף
ענפי הביטוח הכלולים באמנה
 
זקנה
שאירים
נכות
אמהות
נפגעי עבודה
ילדים
אבטלה

 אוסטריה  

1.12.1974
*
*
*
*
*
*
*
אורוגואי 

 

1.11.1999
*
*
*
*
*
 
 
בולגריה
.1.9.2009
*
*
*
*
*
בלגיה 

 

1.5.1973
*
*
 
 
*
 
 
בריטניה 

 

1.11.1957
*
*
 
*
*
*
 
גרמניה 

 

1.5.1975
*
*
*
*
*
 
 
דנמרק 

 

1.4.1996
*
*
*
*
*
*
 
הולנד 

 

1.11.1963
*
*
*
*
*
*
*
1.4.2008
*
*
*
*
*
*
פינלנד 

 

1.9.1999
*
*
*
*
*
*
 
צ'כיה 

 

1.7.2002
*
*
*
*
*
*
 
צרפת 

 

1.10.1966
*
*
 
*
*
*
 
שבדיה 

 

1.7.1983
*
*
*
*
*
*
*
שוויץ 

 

1.10.1985
*
*
*
 
 
 
 

ב. אמנות מצומצמות
האמנה מסדירה רק פטור מתשלום דמי ביטוח באיטליה, לתושב ישראל שנשלח על-ידי מעסיק ישראלי לעבוד באיטליה.
איטליה
תאריך כניסת האמנה לתוקף: 21.11.1989
מה כלול באמנה:
פוליןהסכם לחידוש תשלומי קצבאות לנפגעי עבודה ומחלות מקצוע.
תאריך כניסת האמנה לתוקף: 31.12.1991
מה כלול באמנה:
אמנות בינלאומיות – האמנות הקיימות וענפי הביטוח הכלולים בהן
מדינת ישראל חתומה על אמנות רחבות בתחום הביטוח הסוציאלי עם המדינות הבאות: אוסטריה, אורוגואי, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שבדיה ושוויץ.
עם איטליה, פולין וקנדה חתומה מדינת ישראל על אמנות מצומצמות בלבד.

א. אמנות רחבות

המדינה
תאריך כניסת האמנה לתוקף
מי מבוטח
 
שכיר
עצמאי
פליט וחסר נתינות
בני משפחה

אוסטריה  

1.12.1974
*
*
*
*
אורוגואי 

 

1.11.1999
*
*
 
*
בולגריה
1.9.2009
*
*
*
*
בלגיה 

 

1.5.1973
*
 
 
*
בריטניה 

 

1.11.1957
*
*
 
*
גרמניה 

 

1.5.1975
*
*
*
*
דנמרק 

 

1.4.1996
*
*
*
*
הולנד 

 

1.11.1963
*
*
*
*
נורבגיה 

 

1.4.2008
*
*
*
*
פינלנד

 

1.9.1999
*
*
*
*
צ'כיה 

 

1.7.2002
*
*
*
*
צרפת 

 

1.10.1966
*
 
 
*
שבדיה 

 

1.7.1983
*
*
*
*
שוויץ 

 

1.10.1985
*
*
*
*
המדינה
תאריך כניסת האמנה לתוקף
ענפי הביטוח הכלולים באמנה
 
זקנה
שאירים
נכות
אמהות
נפגעי עבודה
ילדים
אבטלה

 אוסטריה  

1.12.1974
*
*
*
*
*
*
*
אורוגואי 

 

1.11.1999
*
*
*
*
*
 
 
בולגריה
.1.9.2009
*
*
*
*
*
בלגיה 

 

1.5.1973
*
*
 
 
*
 
 
בריטניה 

 

1.11.1957
*
*
 
*
*
*
 
גרמניה 

 

1.5.1975
*
*
*
*
*
 
 
דנמרק 

 

1.4.1996
*
*
*
*
*
*
 
הולנד 

 

1.11.1963
*
*
*
*
*
*
*
1.4.2008
*
*
*
*
*
*
פינלנד 

 

1.9.1999
*
*
*
*
*
*
 
צ'כיה 

 

1.7.2002
*
*
*
*
*
*
 
צרפת 

 

1.10.1966
*
*
 
*
*
*
 
שבדיה 

 

1.7.1983
*
*
*
*
*
*
*
שוויץ 

 

1.10.1985
*
*
*
 
 
 
 

ב. אמנות מצומצמות
האמנה מסדירה רק פטור מתשלום דמי ביטוח באיטליה, לתושב ישראל שנשלח על-ידי מעסיק ישראלי לעבוד באיטליה.
איטליה
תאריך כניסת האמנה לתוקף: 21.11.1989
מה כלול באמנה:
פולין הסכם לחידוש תשלומי קצבאות לנפגעי עבודה ומחלות מקצוע.
תאריך כניסת האמנה לתוקף: 31.12.1991
מה כלול באמנה:

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.