ביטוח לאומי

ביטוח לאומי מעביד/ה ועובד/ת, עצמאי/ת או למי שאינו עובד ואינו עצמאי (לעל"ע)

ביטוח לאומי מוטל על ההכנסה החייבת במס הכנסה מכוח סעיפים 2 ו3 לפקודת מס הכנסה, בדרך כלל מוגבלת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ולרוב הגמלה המגיעה כתוצאה מחס וחלילה אסון מוגבלת גם היא.

הכנסות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות:

  • הכנסות משוק ההון – הכנסות מריבית, לרבות ריבית ורווחים מקופת גמל או תוכנית חסכון, הכנסה שמקורה באג"ח, ריבית על ני"ע זרים, והכנסות מדיבידנד
  • הכנסות משכר דירה הפטורות ממס הכנסה לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) התש”ן – 1990 (העומדת בשנת 2018 על כ- 5,030 ש"ח לחודש),
  • הכנסות מדמי שכירות שאינן הכנסות מעסק ועליהן חלות הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (משולם מס בגובה 10% ללא ניכוי הוצאות).

הכנסה מירבית והכנסה מופחתת לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

2010201120122013201420152016201720182019
ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח79,75073,42241,85042,43543,24043,24043,24043,24043,370
הכנסה החיבת בדמי ביטוח מופחתים4,8094,9845,1715,2975,4535,5565,6785,8045,944

מעביד/ה חייב/ת בתשלום דמי ביטוח בעבור עובדו.

עובד עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (כ-4,800 ש"ח לחודש) (השכר הממוצע בינואר 2017 9,674 ש"ח; בינואר 2016 9,464 ש"ח.)
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2017 כ 1,450 ש"ח).

להלן השכר הממוצע בהתאם לחוק הביטוח הלאומי:

החל ביום
לפי סעיף 1לפי סעיף 2
קצבאותדמי ביטוח
שכר חודשי ממוצעאחוז שינוי שכר חודשי ממוצעאחוז שינוי שכר חודשי ממוצעאחוז שינוי 
1.1.2019      
1.1.20189,8022.79,9062.49,9062.4
1.1.20179,5432.29,6732.29,6732.2
1.01.20169,3342.39,4642.29,4642.2
1.01.20159,1231.99,2601.99,2601.9
1.01.20148,9552.69,0893.09,0893.0
1.01.20138,7242.68,8282.48,8282.4
1.01.20128,5033.88,6193.88,6193.8
1.01.20118,1903.98,3073.68,3073.6
1.01.20107,8840.68,0151.18,0151.1
1.01.20097,8363.37,9283.57,9283.5
1.01.20087,5831.97,6631.77,6631.7
1.01.20077,4452.37,5372.17,5372.1
1.01.20067,2775.87,3836.07,3836.0
1.01.2005
6,8776,9646,964
1.01.2004
6,8776,9646,964
1.01.20036,8776,9646,964
1.04.20026,8776,964-1.26,964-1.2
1.03.20026,877-1.66,9647,050
1.01.20026,9881.67,0501.27,0501.2
1.01.20016,87710.26,9649.76,9649.7
1.01.20006,2426.06,3476.16,3476.1
1.01.19995,8901.75,9811.45,9811.4

להלן מידע על גמלאות מאתר המוסד לביטוח לאומי:

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.