מועדי דיווח 2019 מס הכנסה מע"מ ביטוח לאומי

חודש מועד דיווח ניכויים מעמ ומס הכנסה יום בשבוע מועד דיווח מעמ מפורט יום בשבוע
ינואר 18/02/19 שני 25/02/19 שני
פברואר 18/03/19 שני 25/03/19 שני
מרץ 15/04/19 שני 01/05/19 רביעי
אפריל 16/05/19 חמישי 23/05/19 חמישי
מאי 17/06/19 שני 24/06/19 שני
יוני 15/07/19 שני 23/07/19 שלישי
יולי 21/08/19 רביעי 26/08/19 שני
אוגוסט 16/09/19 שני 23/09/19 שני
ספטמבר 31/10/19 חמישי 31/10/19 חמישי
אוקטובר 18/11/19 שני 25/11/19 שני
נובמבר 16/12/19 שני 23/12/19 שני
דצמבר 15/01/20 רביעי 23/01/20 חמישי
מעמ מפורט
עוסקים:
1. חברות ושותפויות בהן אחד השותפים מאוגד כחברה – מחזורן לשנה קודמת גבוה מ 1.5 מיליון ₪ או שחייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן מינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות .
2. עצמאים ושותפויות בהן כל השותפים עצמאים : מחזורם שנה קודמת גבוה מ 2.5 מיליון ₪, או שחלה עליהם חובה ניהול פנקסי חשבונות לפי השיטה הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.ב. מלכ"רים, אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מליון ₪.

ג. מוסדות כספיים, אשר מחזורם השנתי עולה על 4 מליון ₪.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.