עולים חדשים ותושבים חוזרים

הסוגיות:

  • כיצד ניתן להבטיח את קבלת ההטבות של "תושב חוזר וותיק" , כלומר, כיצד ניתן לקבל וודאות שושב ישראל הפך תושב חוץ כפי שנדרש בהגדרת תושב חוזר וותיק.
  • מהן ההטבות מהן נהנה תושב חוזר ותיק.
  • מהן ההטבות מהן נהנה תושב חוזר רגיל.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.