טופס 126/856

סעיף 166 לפקודת מס הכנסה קובע כי אדם שניכה מס במקור לפי סעיף 164 לפקודה, חייב לשלם לפקיד השומה במועד שנקבע בתקנות את סכום המס שניכה ולדווח על כך במועד שנקבע.

טופס 126 יוגש על ידי מעביד או על ידי מנכה לגבי תשלום הכנסת עבודה וטופס 856 יוגש על ידי מנכה לגבי תשלומים שאינם שכר עבודה או משכורת יוגשו באופן מקוון וזאת החל משנת 2007 באמצעות היישום של רשות המסים.

סעיף 166 (ב) קובע כי הדוח יוגש עד ליום 30 באפריל של השנה העוקבת.

לתמיכה טכנית בתפעול – 4954 * , 1-222-4954, 02-5656400

לתמיכה בתהליך ההגשה אחר שדור הדוח 02-6301000 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:

לשאלות על קנסות על אי הגשת דוחות שנתיים 126  ו – 856 יש לפנות לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים.

בשאלות הקשורות לפקודת מס הכנסה ולתקנות יש לפנות למר רימונד פיטוסי, המחלקה לפיתוח מקצועי בטלפון 02-6559563, למר יצחק אורבך המחלקה לפיתוח וייעול תהליכים, בטלפון 02-6559579

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.