ביטוח לאומי לעצמאי/ת

לענין חוק ביטוח לאומי עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

או

  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (בינואר 2018 – 4,953 ש“ח)

או

  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2018 – 1,486 ש"ח).

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמאי/ת:

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות

– שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 5,944 ש"ח בחודש נכון לשנת 2018)

  • שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (43,370 בשנת 2018).

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2018:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,944 ₪ לחודש (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 5,944 שח לחודש 71,328 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,370 ש"ח לחודש שהם 520,440 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 5.00%
סך הכול 5.97% 17.83%

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2017:

 

גובה ההכנסה
עד 60% השכר הממוצע (5,804 ש“ח לחודש =69,648 ש“ח בשנה) מעל 60% השכר הממוצע 5,804 ש“ח לחודש = 69,648 ש“ח בשנה ועד 43,240 ש"ח בחודש = 518,800 ש"ח בשנה
דמי ביטוח לאומי 6.72% 11.23%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 5%
סך הכל 9.82% 16.23%

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.