ביטוח לאומי לעצמאי.ת

שכר ממוצע ינואר 2023 11,870 ש"ח

לענין חוק ביטוח לאומי עצמאי הוא מי שנמנה על אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות. או
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (ינואר 2023 5,935 ש"ח בינואר  2020-2022 – 5,275 ש"ח ; בינואר 2019 – 5,137 ש"ח , בינואר 2018 – 4,953 ש“ח)
  • או מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2023 1,780 ש"ח, בינואר 2019 – 1,541 ש"ח , בינואר 2018 – 1,486 ש"ח).

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמאי/ת:

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2023:

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 7,122 ש"ח בחודש נכון לשנת 2023) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (47,465 בחודש בשנת 2023).

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,122 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 7,123 ש"ח לחודש 85,464 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 47,465 ש"ח לחודש שהם 569,580 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
ביטוח בריאות 3.10% 5.00%
סך הכול 5.97% 17.83%

לחוזר ביטוח לאומי לעצמאים

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2022:

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 6,331 ש"ח בחודש נכון לשנת 2022) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (45,075 בחודש בשנת 2022).

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 7,123 ש"ח לחודש 75,972 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 45,075 ש"ח לחודש שהם 540,900 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
ביטוח בריאות 3.10% 5.00%
סך הכול 5.97% 17.83%

לחוזר ביטוח לאומי לעצמאים

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2020 וכן מיום  בינואר2021:

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 6,331 ש"ח בחודש נכון לשנת 2020) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (44,020 בחודש בשנת 2020).

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח לחודש 75,972 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 44,020 ש"ח לחודש שהם 528,240 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
ביטוח בריאות 3.10% 5.00%
סך הכול 5.97% 17.83%

לחוזר ביטוח לאומי לעצמאים

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2019:

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 6,164 ש"ח בחודש נכון לשנת 2019) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (43,890 בשנת 2019).

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח לחודש (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח לחודש 73,968 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,890 ש"ח לחודש שהם 526,680 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
ביטוח בריאות 3.10% 5.00%
סך הכול 5.97% 17.83%

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2018:

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות: – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (מהשקל הראשון ועד ל- 5,944 ש"ח בחודש נכון לשנת 2018) שיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (43,370 בשנת 2018).

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,944 ₪ לחודש (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע 5,944 שח לחודש 71,328 ש"ח לשנה ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,370 ש"ח לחודש שהם 520,440 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
ביטוח בריאות 3.10% 5.00%
סך הכול 5.97% 17.83%

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2017:

גובה ההכנסה
עד 60% השכר הממוצע (5,804 ש“ח לחודש =69,648 ש“ח בשנה) מעל 60% השכר הממוצע 5,804 ש“ח לחודש = 69,648 ש“ח בשנה ועד 43,240 ש"ח בחודש = 518,800 ש"ח בשנה
דמי ביטוח לאומי 6.72% 11.23%
ביטוח בריאות 3.10% 5%
סך הכל 9.82% 16.23%
שנה שכר ממוצע דמי ביטוח מופחתים עד 60% מהשכר הממוצע תקרה חייבת בדמי ביטוח הגדרת עצמאי לפי 50% משכר ממוצע הגדרת עצמאי לפי 15% משכר ממוצע ו 12 שעות עבודה ממוצעות בשבוע
2023 11,870 7,122 47,465 5,935 1,780
2022 10,551 6,331 45,075 5,275 1,583
2020 (ו 2021) 10,551 6,331 44,020 5,275 1,583
2019 10,276 6,166 43,890 5,138 1,541
2018 9,907 5,944 43,370 4,954 1,486
2017 9,673 5,804 43,240 4,837 1,451
2016 9,463 5,678 43,240 4,732 1,419
2015 9,260 5,556 43,240 4,630 1,389
2014 9,088 5,453 43,240 4,544 1,363
2013 8,827 5,297 42,435 4,414 1,324

הכנסה מזערית לחודש תקרת ההכנסה לחישוב שיעור מופחת והכנסה מרבית לחודש מאתר הביטוח לאומי

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.