ביטוח לאומי לעצמאי/ת

לענין חוק ביטוח לאומי עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (בינואר 2017 – 5,804 ש“ח)
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2017 – 1,741 ש"ח).

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמאי/ת

 

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות – שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (5,944 ש"ח בשנת 2018) ושיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (43,240 שח בשנת 2017, 43,370 בשנת 2018).

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2018:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,944 ₪ (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,370 ש"ח – (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 5.00%
סך הכול 5.97% 17.83%

להלן דמי ביטוח לעצמאי מיום 1 בינואר 2017:

 

גובה ההכנסה
עד 60% השכר הממוצע (5,804 ש“ח לחודש =69,648 ש“ח בשנה) מעל 60% השכר הממוצע 5,804 ש“ח לחודש = 69,648 ש“ח בשנה ועד 43,240 ש"ח בחודש = 518,800 ש"ח בשנה
דמי ביטוח לאומי 6.72% 11.23%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 5%
סך הכל 9.82% 16.23%