תזכורת- מקדמה על הכנסות משכ"ד 10% מס מחזור

הרינו להזכירכם כי לפי לשון החוק יש לשלם מקדמה על שכר דירה במסלול 10% מס מחזור בשנת 2018 עד ליום 30 בינואר 2018

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.