שנה טובה הודעה על דחיית מועד דיווח מעמ 08-2021 חגי תשרי התשפ"ב

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט על מתן ארכה עד ה- 5 באוקטובר 2021 לדיווח ולתשלום הדוחות התקופתיים למע"מ לחודשים יולי אוגוסט 2021 (דו חודשי) ולחודש אוגוסט 2021 (חד חודשי).

הארכה מתייחסת לכלל אוכלוסיית העוסקים כולל חייבי הדיווח המפורט.

ההחלטה נועדה לסייע ולהקל על המגזר העסקי וציבור המייצגים, לאור מיעוט ימי העבודה בחודש ספטמבר, בו יחולו חגי תשרי.

יובהר כי אורכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דווחי הניכויים, אשר מועד הדיווח והתשלום בגינם הינו עד יום שני ה-20 בספטמבר 2021.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.