שירותי נאמנות

שירותי נאמנות המוענקים על ידי משרדינו:

נאמנות לפי הוראות פקודת מס הכנסה: נאמנות לאג"ח ומניות לא נסחרים

נאמנות לני"ע נסחרים

נאמנות לכתבי אופציות

נאמנות לאופציות – הקצאה לעובדים ו /או נותני שירות באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

נאמנות לפי צוואה

נאמנות לתושבי חוץ

נאמנות לנכס

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.