ניכוי מס תשומות חשבוניות יצוא זהב- שריקי

הנדון: ניכוי מס תשומות –  חשבוניות יצוא זהב – שריקי

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט המחוזי[1] קיבל את ערעורו של מר שריקי בכל הקשור לניכוי מס תשומות בעסקאות ייצוא זהב שביצע בין השנים 2011-2013 לשני לקוחות באירופה. עסקאות ייצוא אלו חייבות בשיעור מס אפס.

הזהב שנמכר על ידי המערער ללקוחות בחוץ לארץ נרכש על ידי המערער משלושה ספקים שונים, שהתחלפו לאורך התקופה.

מרבית מטילי וגרגרי הזהב מסוג פיין 24 קאראט במשקל של כ140 ק"ג נרכש לכאורה מאדם בשם אריאל אלנתן אשר ניהל את עסקיו תחת השם המסחרי "גולדי מסחר בזהב" והוציא בעשרים ותשע הזדמנויות חשבוניות מס בגין אספקת הזהב בהן כלול מע"מ כארבעה מיליון ש"ח שיצר לכאורה זכות לקבלת החזרי מע"מ, משעסקאות הייצוא היו חייבות  במע"מ בשיעור מס אפס כאמור.

הדיון בערעור מסוג זה[2] מתחלק בדרך כלל לשני שלבים: בדיקת קיום המבחן האובייקטיבי, דהיינו,  בירור זכותו של מוציא החשבונית לעשות כן וככל שזכות כזו לא הייתה קיימת, המשך בדיקת המבחן הסובייקטיבי, דהיינו , בירור נסיבות ניכוי מס התשומות שמא עומד מקבל החשבונית בתנאים החריגים האמורים.

הזהב נמכר לאלנתן על ידי שתי חברות בשליטת האחים יניב ונסים פרשה או בניהולם: חברת מודיליאני ברכה בלי די בע"מ וכן חברת גולדי מסחר בזהב בע"מ (שם דומה לשם הפירמה בו עשה אלנתן שימוש במעמדו כעוסק מורשה יחיד). מקור הזהב לפי חשבוניות אשר נמסרו לידי החברות של האחים פרשה היה בחברות שונות בשליטת הזוג יעקב ולירז אברג'יל . חשבוניות אלו היו ככל הנראה כוזבות ומקור הזהב בפועל היה בהברחות מהרשות הפלסטינית וכתוצאה ממעשים פליליים שבוצעו על ידי אדם בשם סמי כוכב ואחרים המקורבים אליו  -ספיחי חקירת מע"מ מס קנייה תל אביב ויאל"כ שכותרתה "זוג משמיים". המערער בדק את מעמדו של אלנתן אצל רשות המסים על ידי הדפסת אישור פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים , וזאת בתחילת דצמבר 2012 ובתחילת ינואר  2013.

המחלוקת נטושה סביב סברתו של המשיב כי אלנתן לא היה בעלי הזהב וכי המערער לא עשה די על מנת לברר עניין זה.

בית המשפט המחוזי הגיע למסקנה כי  אין מקום לקיים את שומת מס התשומות שהוצאה למערער אף אם יונח לחומרה  כי אלנתן לא היה רשאי להוציא את החשבוניות.

בית המשפט החליט כי "אין זה תקין להביא ראיות , תהיה כמותן אשר תהיה, לפתחו של בית המשפט באמצעות תקנה 10 א לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה  (סדרי דין בערעור( התשל"ו1976  ולצפות הן מבית המשפט והן מהצד שכנגד לדלות מהחומר, בכוחות עצמם, את מה שהמשיב מבקש ללמוד ממנו".

המערער הרים את הנטל שהיה מוטל עליו בעניין "המבחן הסובייקטיבי". עיון בחשבוניות שנמסרו למערער איננו מגלה על פניהן כל פרט חשוד או חסר ואין במראה  החשבוניות כל דבר יוצא דופן. המערער דאג לבדוק את אישורי המסים פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים ולתעד את הבדיקות. בית המשפט לא מצא דופי בהעדר בדיקה מעמיקה יותר לגבי מקורות האספקה של ספקי המערער. גם לאחריות מקבל חשבונית יש להציב גבול כלשהו  .. המערער דנן לא הועמד במצב מסחרי בלתי מתקבל על הדעת אשר חייב נקיטת אמצעים נוספים.

ככלל העדר חוקיות השגתם של טובין על ידי מוכר איננו משליך על זכאותו של רוכש הטובין לנכות מס תשומות לפי החוק בהינתן קיום יתר תנאי החוק לניכוי מס  התשומות.  במילים אחרות,  רכישת רכוש גנוב או מוברח איננה שוללת, כשלעצמה , את זכות ניכוי מס התשומות – כשם שהיות הרכוש גנוב או מוברח איננה פוטרת את המוכר מחבות במס ערך מוסף  או מן החובה להוציא חשבונית מס כנדרש על פי החוק.

[1] ע"מ 59430-02-15 שריקי נגד מנהל מס ערך מוסף – ביקורת פשיעה חמורה מיום 14 בדצמבר 2020. ישי גבריאל שריקי ע"י ב"כ עוה"ד טלי ירון-אלדר , רני שורץ,  אוהד בוגנים, אורי דניאל. בכל הקשור לקנס פסילת ספרים, הערעור נדחה

[2] ע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מ מיום 23.2.2005 בסעיף 25 של כבוד הנשיא ברק.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.