מס רכישה דירת מגורים

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2019 ועד 15.1.2020:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,696,750 0.00%
1,696,750 2,012,560 3.50% 11,053
2,012,560 5,192,150 5.00% 158,980
5,192,150 17,307,170 8.00% 969,202
מעל 10.00%

מס רכישה על דירת מגורים יחידה מיום 16.1.2018 ועד 15.1.2019:

שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,664,520 0.00%
1,664,520 1,974,335 3.50% 10,844
1,974,335 5,093,535 5.00% 155,960
5,093,535 16,978,450 8.00% 950,793
מעל 10.00%

מס רכישה על דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה: עד 5,095,570 ש"ח 8%, מעל 5,095,570 10% (בשנת 2017 4,967,445 ש"ח)

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963, הדירה הנרכשת הנה דירת המגורים היחידה של הרוכש גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלק הבעלות אינו עולה על שליש (33%) או שמחזיק בדירה נוספת שקיבל בירושה וחלקו בה אינו עולה על מחצית (50%) או שהדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997. (לגבי דירת מגורים יחידה יראו את הרוכש בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד).אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך 18 חודשים , יראוהו כבעל דירה יחידה

 

לדוגמה:

רכישת דירה בשני מיליון וחצי ש"ח. מס רכישה בשנת 2019 כדירת מגורים יחידה = 3.5%*310,815 + 5%*525,665 = 37,162 ש"ח.

מס רכישה כדירה לשקעה 8% 200,000 ש"ח

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.