מס הכנסה יחיד/ה 2012

להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית (הסכומים בש"ח) של יחיד/ה שמלאו לו 60 באם נוהלו ספרים קבילים ובאם לא נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , אחרת מס תחילי בשיעור שאינו שיעור המס השולי המינימלי
שנת 2012
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 62,400 62,400 6,240 6,240
14% 62,401 106,560 44,159 6,182 12,422
21% 106,561 173,160 66,599 15,318 27,740
30% 173,161 261,360 88,199 26,460 54,200
33% 261,361 501,960 240,599 79,398 133,597
48% 501,961     0  
נק' זיכוי                 2,580        
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום  מס מס מצטבר
10% 0 5,200 5,200 520 520
14% 5,201 8,880 3,679 515 1,035
21% 8,881 14,430 5,549 1,276 2,311
30% 14,431 21,780 7,349 2,205 4,516
33% 21,781 41,830 20,049 6,616 11,132
48% 41,831 0   0  
נק' זיכוי 215    
נתונים בניכוי נקודות זיכוי והמס האפקטיבי
עד מס לגבר תושב ישראל מס לאשה תושבת ישראל מס לאשה עם 1 ילד מס לאשה עם 2 ילדים מס לאשה עם 3 ילדים
62,400 435 0 0 0 0
מס אפקטיבי 1% 0% 0% 0% 0%
106,560 6,617 5,327 2,747 0 0
מס אפקטיבי 6% 5% 3% 0% 0%
173,160 21,935 20,645 18,065 15,485 12,905
מס אפקטיבי 13% 12% 10% 9% 7%
261,360 48,395 47,105 44,525 41,945 39,365
מס אפקטיבי 19% 18% 17% 16% 15%
501,960 127,792 126,502 123,922 121,342 118,762
מס אפקטיבי 25% 25% 25% 24% 24%

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.