זיכוי לאקדמאים

משנת 2006 יחיד שסיים לימודיו לתואר אקדמי ראשון שני או שלישי או שסיים לימודי הוראה יהיה זכאי לנקודת זיכוי כדלקמן:

יחיד שסיים לימודיו לתואר אקדמאי ראשון ממוסד להשכלה גבוהה יהיה זכאי להביא בחשבון בחישוב הכנסתו מחצית נקודת זיכוי (1,068 ש“ח) מספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודיו האקדמיות אך לא יותר משלוש שנים, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמאי הראשון.
 
יחיד שסיים לימודיו לתואר אקדמאי שני ממוסד להשכלה גבוהה – יהיה זכאי להביא בחשבון בחישוב הכנסתו מחצית נקודת זיכוי (1,068 ש“ח) מספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודיו האקדמיות אך לא יותר משנתיים, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמאי השני.
.
יחיד שסיים תואר אקדמאי שלישי לרפואה או רפואת שיניים – יהיה זכאי להביא בחשבון בחישוב הכנסתו מחצית נקודת זיכוי (1,068 ש“ח) חמש שנות מס החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמאי השלישי.
 
יחיד שסיים תואר אקדמאי שלישי במסלול לימודים ישיר – יהיה זכאי להביא בחשבון בחישוב הכנסתו מחצית נקודת זיכוי (1,068 ש“ח) עד חמש שנות מס החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמאי הראשון. לא יותר משלוש שנים לענין תואר אקדמאי ראשון החל משנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמאי הראשון ושנתיים החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמאי השלישי.
 
לכאורה לפי הוראות הסעיף כעת (צפוי תיקון) - יחיד שסיים תואר אקדמאי שלישי במסלול לימודים ישיר זכאי להביא בחשבון בחישוב הכנסתו חצי נקודת זיכוי לתקופה של עד עשר שנים.
 
יחיד שסיים לימודי הוראה – יהיה זכאי להביא בחשבון בחישוב הכנסתו מחצית נקודת זיכוי (1,068 ש“ח) מספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודי ההוראה, אך לא יותר משלוש שנים החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמאי הראשון.
 
יחיד שסיים לימודי הוראה וגם תואר ראשון במוסד אקדמאי מוכר – יהיה זכאי לחצי נקודת הזיכוי עבור לימודי הוראה או עבור תואר ראשון כמפורט לעיל.
 
מחצית נקודת הזיכוי תובא בחשבון ובלבד שהיחיד המציא אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתואר או על זכאותו לתעודת הוראה.
 
הפחתת המס במחצית נקודת זיכוי כאמור תינתן רק למי שסיים לימודיו משנת 2005 ואילך.
 
*זיכוי - הפחתה מהמס המחושב בהתאם למדרגות המס.

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.