שירות לפורש/ת

 •  תכנון ניצול מקסימאלי של זכויות הקבועות בחוק בכפוף לדיווח על כלל ההכנסות בשנת המס!
 • הגשת דוח על ההכנסות בשנת קבלת הפיצויים, חישוב המס הצפוי לחול בעת פריסה.
 •  הגשת הצהרת הון.
 •  ייעוץ מס בקשר לפרישה
 •  סיוע בהגשת בקשה להחזר מס בגין מענק עקב פרישה או מוות שנתקבל לאחר שנת 2003:
  • סקירת פסק דין לגבי מיסוי מענק הפרטה בידי עובדי בזן
  • לדעתנו נדרש תיקון חקיקה
  •  ההחזר הינו בגובה ההפרש בין שיעור המס השולי של העובד לבין 25% או לבין שיעור המס הרלוונטי של העובד אשר מושפע בין היתר מהוותק ומשנת התחלת העבודה.
  •  לאחרונה נתקבל פסק דין בבית המשפט המחוזי אשר קובע באופן דומה לפסיקת בית המשפט העליון אשר ניתנה בעבר כי יש לראות בתקבול כאמור הכנסה שבהון.
  •  ייתכן כי בעבר נוכה מס במקור בהתאם לשיעור המס השולי אשר גבוה משיעור המס שהמענק חייב בו. ל- 1,000 אנשים 1,000 דעות
   •  רלוונטיות לבקשת החזר למי ששיעור המס השולי החל על המענק גבוה מ– 25%.
   •  רלוונטיות לבקשת החזר למי שקיבל מענק לאחר שנת 2003 לאור העובדה ששיעור המס על תקבול פירותי והוני היה זהה קודם לכן.
  •  רשות המסים הביעה התנגדותה לפרשנות פסק הדין באופן המאפשר חיוב במס בשל החלק החייב בשיעור המס החל על רווח הון חלף חיוב המס בשיעור המס החל על יגיעה אישית.
  •  החלק הפטור של מענקי פרישה שישולמו בשנות המס:
  • במקרה של מוות חס וחלילההסכום הפטור הינו כפל התקרה.
   • שנת 2010 - 11,390 ש"ח לכל שנת עבודה
   • שנת 2009 - 10,980 ש"ח לכל שנת עבודה
   • שנת 2008 - 10,500 ש"ח לכל שנת עבודה
   • שנת 2007 - 10,220 ש"ח לכל שנת עבודה
   •  שנת 2006 10,250 ש“ח לכל שנת עבודה.
  • לאגרת רשות המסים לגמלאים.

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.