ביטוח לאומי - מעביד/ה ועובד/ת

 שיעורי דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות עבור שכירים* לפי חלקם של העובד ושל המעסיק

עובדים שכירים =  עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" שאינם בעלי שליטה בחברה.

מיום 1 בינואר 2014
גובה ההכנסה השיעור המופחת - עד 60% השכר הממוצע 5,453 ש“ח בחודש שהם 65,436 ש“ח בשנה השיעור המלא - מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש  43,240 ש“ח בחודש שהם 518,880 ש“ח בשנה 
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 6.75% 13.75%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 6.75% 18.75%

 

 

מיום 1 בינואר 2013

גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 5,297 ש“ח בחודש שהם 62,052 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש  42,435 ש“ח בחודש שהם 509,220 ש“ח בשנה 
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 6.50% 13.50%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 6.50% 18.50%
עובדים שכירים =  עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" שאינם בעלי שליטה בחברה.
מיום 1 בינואר 2012
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 5,171 ש“ח בחודש שהם 62,052 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד פי חמש מהמשכר הממוצע 41,850 ש“ח בחודש = 502,200 ש“ח בשנה (פי תשע)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.85% 4.25% 7.00% 5.90% 12.90%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.85% 7.35% 12.00% 5.90% 17.90%
מיום 1 באפריל 2011
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,984 ש“ח בחודש שהם 59,808 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 73,422 ש“ח בחודש = 900,048 ש“ח בשנה (פי תשע)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.85% 4.25% 7.00% 5.90% 12.90%
דמי ביטוח בריאות 3.10% 0 3.10% 5.00% 0.00% 5.00%
סך הכל 3.50% 3.85% 7.35% 12.00% 5.90% 17.90%
מיום 1 בינואר 2010
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,809 ש“ח בחודש שהם 57,708 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 79,750 ש“ח בחודש = 955,080 ש“ח בשנה (פי עשר)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 5.43% 12.43%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     -  3.10%  5%      -   5%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 5.43% 17.43%
מיום 1 בינואר 2009
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,757 ש“ח בחודש שהם 57,084 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 38,415 ש“ח בחודש עד ליום 31 ביולי 2009 ועד 76,830 ₪ בחודש מיום 1 באוגוסט 2009 (614,640 ₪ בשנה)
עובד/ת מעסיק/ה סך הכל עובד/ת מעסיק/ה סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 3.45% 3.85% 7.00% 5.43% 12.43%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     -  3.10%  5%      -   5%
סך הכל 3.50% 3.45% 6.95% 12.00% 5.43% 17.43%
מיום 1 בינואר 2008   
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,598 ש“ח בחודש שהם 55,176 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 36,760 ש“ח בחודש = 441,120 ש“ח בשנה
עובד מעסיק סך הכל עובד מעסיק סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 4.14% 4.54% 7% 5.68% 12.68%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     -  3.10%  5%      -   5%
סך הכל 3.50% 4.14% 7.64% 12% 5.68% 17.68%
מיום 1 בינואר 2007
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,430 ש“ח בחודש = 53,160 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 35,760 ש“ח בחודש = 429,120 ש“ח בשנה
עובד מעסיק סה“כ עובד מעסיק סה“כ
דמי ביטוח לאומי 0.40% 4.98% 5.38% 7% 5.68% 12.68%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     -  3.10%  5%      -   5%
סך הכל 3.50% 4.98% 8.48% 12% 5.68% 17.68%
מיום 1 בינואר 2006
גובה ההכנסה עד 60% השכר הממוצע 4,430 ש“ח בחודש = 53,160 ש“ח בשנה מעל 60% השכר הממוצע ועד 35,760 ש“ח בחודש = 429,120 ש“ח בשנה
עובד מעסיק סך הכל עובד מעסיק סך הכל
דמי ביטוח לאומי 0.40% 4.14% 4.54% 7% 5.68% 12.68%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     -  3.10%  5%      -   5%
סך הכל 3.50% 4.14% 7.64% 12% 5.68% 17.68%
מיום 1 בינואר 2005
גובה ההכנסה עד מחצית השכר הממוצע (3,482 ש“ח בחודש = 41,784 ש“ח בשנה) מעל מחצית השכר הממוצע (41,784 ש“ח בשנה) ועד פי 5 מהשכר הממוצע (417,840 ש“ח בשנה)
עובד מעסיק סה“כ עובד מעסיק סה“כ
דמי ביטוח לאומי 1.40% 5.33% 6.73% 5.58% 5.68% 11.26%
דמי ביטוח בריאות 3.10%     -  3.10% 4.80%      -  4.80%
סך הכל 4.50% 5.33% 9.83% 10.38% 5.68% 16.06%
ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות - שיעור מופחת מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע ושיעור מלא מחלק השכר שמעל 60% ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח 
תשלום נוסף (בונוס דמי הבראה וכיו"ב) העולה על 25% משכרו החודשי הרגיל של עובד ייפרס לאחור בחודש תשלום ו 11 חודשים לאחור שעבד בהם  (ללא חודשים בהם לא עבד/ה העובד/ת כלל)

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.